1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Fachowcy z Ruszkowskiego operatorami drona

W ramach projektu Fachowcy z Ruszkowskiego – nowoczesne kształcenie w branży informatycznej i logistycznej w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku uczniowie – i nauczyciele – kształcący się w zawodach technik informatyk i technik programista uczestniczyli w szkoleniach z obsługi drona dla uprawnień NSTS-01 – VLOS MR<4 kg, upoważniających do wykonywania lotów w zasięgu wzroku o masie do 4 kg. Szkolenie przeprowadził Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania DRON.edu.pl. Zajęcia prowadzone były w dwóch zakresach:
zakres merytoryczny szkolenia teoretycznego:
● Przepisy lotnicze,
● Ograniczenia możliwości człowieka,
● Procedury operacyjne,
● Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu,
● Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych,
● Meteorologia,
● Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie,
● Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi,
zakres merytoryczny szkolenia praktycznego:
● Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
● Wykonywanie startu i lądowania;
● Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
● Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
● Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.

Swoje umiejętności uczestnicy szkoleń będą mogli doskonalić na sprzęcie zakupionym w ramach projektu.

Przed kursantami egzamin umożliwiający uzyskanie Certyfikatu kompetencji pilota drona w kategorii szczególnej scenariuszu narodowym NSTS-01, potwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Trzymamy kciuki za pozytywne wyniki i życzymy samych udanych lotów.

Skip to content