1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Konkurs

Zapraszamy uczniów klas I-III szkół ponadpodstawowych do udziału w XXI edycji „Konkursu na pracę pisemną”, który organizuje Narodowy Bank Polski. Tematyka prac konkursowych nawiązuje do patrona roku 2023 – Mikołaja Kopernika. Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji i Nauki.

  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych (średnich):

Jaki element dorobku naukowego Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii jest najbardziej znany? Czy jest on dostrzegany i obecny w innych sferach aktywności człowieka (kulturze, nauce, rozrywce, rozwoju technologii)?

Wymagania konkursowe

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim, o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię. Więcej szczegółów dotyczących zasad konkursu przekaże opiekun konkursu osobom zainteresowanym, a także   znajduje się w regulaminie.

Nagrody dla zwycięzców

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i po trzy wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł,

II miejsce – 3500 zł,

III miejsce – 3000 zł,

wyróżnienie – 1500 zł.

Termin nadsyłania prac

Prace konkursowe należy przesyłać do 08 października 2023 r. (do końca dnia) do opiekuna konkursu:  Anny Łapińskiej -Durki

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu

Laureatów wyłoni Kapituła konkursowa na przełomie listopada i grudnia 2023 r. Laureaci i ich opiekunowie merytoryczni zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą mailową lub telefonicznie. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej NBP – www.nbp.pl i/lub w kanałach NBP w mediach społecznościowych.

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerem konkursu jest firma Plagiat.pl, dzięki której wszystkie prace zostaną sprawdzone w Internetowym Systemie Antyplagiatowym Plagiat.pl w celu wykluczenia naruszenia praw autorskich i nieuprawnionego wykorzystywania cudzej własności intelektualnej.

Skip to content