1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

W poniedziałek 4 września 2023 r. uczniowie oraz nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku spotkali się na inauguracji nowego roku szkolnego 2023/2024. Naukę w murach szkoły w bieżącym roku będzie kontynuowało ponad 600 uczniów, w tym 195 w klasach pierwszych. Dyrektor szkoły, p. Anna Kmiołek – Gizara, przywitała serdecznie wszystkich zebranych: uczniów, rodziców, a także całe grono pedagogiczne. Wśród zaproszonych gości byli: kpt. Jarosław Mroczek z Batalionu Dowództwa Wojsk Lądowych w Białobrzegach, sierż. Tomasz Mieszkowski z Wojskowego Centrum Rekrutacjiw Wyszkowie, p. Janusz Borzyński – dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku oraz p. Magdalena Kubecka – Przewodnicząca Rady Rodziców.W swoim wystąpieniu p. Dyrektor wspomniała o wynikach egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego w sesji letniej 2023 roku. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 112 uczniów, z czego tylko dwie osoby nie zdały matury.Jeśli chodzi o wyniki egzaminu zawodowego, to są one najlepsze od 5 lat: technik ekonomista – 81%, technik informatyk – 86%, technik logistyk – 96%. Wyniki te znacznie przekraczają średnią krajową. W nowym roku szkolnym nastąpiły zmiany w kadrze zarządzającej szkołą. Ze stanowiska wicedyrektora odeszła p.Natalia Borowska – Balicka, która pełniła tę funkcję w zastępstwie. Na stanowisko wicedyrektora szkoły, po urlopie, powróciła p. Angelika Chrzanowska. W imieniu Samorządu Uczniowskiego na ręce p. Natalii Borowskiej – Balickiej zostały wręczone kwiaty i podziękowanie za współpracę i zaangażowanie. W dalszej części uroczystości odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz przedstawienie im nowych wychowawców: 1 LO – p. Ewelina Sieńkowska 1 TI – p. Paweł Kiela 1 TP – p. Marlena Wasilewska 1 TLa – p. Artur Mańkowski 1 TLb – p. Jarosław Druchniak 1 TR – p. Agnieszka Olszewska 1 BW – p. Anna Łapińska – Durka Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor życzyła młodzieży zapału do nauki oraz sukcesów w nowym roku szkolnym. Nauczycielom zaś, spokojnej i satysfakcjonującej pracy, wytrwałości i wyrozumiałości.

Skip to content