1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Ruszkowiacy w Muzeum Narodowym w Warszawie

Celem współczesnej szkoły jest wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe, które umożliwią w przyszłości odnalezienie się na rynku pracy oraz właściwe funkcjonowanie w zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest kształcenie interdyscyplinarne, podczas którego uczeń doskonali umiejętności z różnych dziedzin. Świetną okazją do realizacji tego zadania były zajęcia muzealne w Muzeum Narodowym w Warszawie, w których uczestniczyli uczniowie klas: I LO, I TL, I TR oraz II LO . Warsztaty wprowadzały młodych ludzi nie tylko w świat sztuki, różnorodnych konwencji i form artystycznych ale uświadamiały również jej złożone funkcje, które pełniła w życiu społecznym i obyczajowym, stanowiąc bardzo ważny element kultury i tradycji, przesądzających o tożsamości jednostki i narodu. Uczniowie mieli okazję przypomnieć i utrwalić trudne abstrakcyjne pojęcia, których rozumienie jest konieczne w trakcie przygotowywania się do egzaminu maturalnego w zmienionej formule. Po zakończeniu zajęć młodzież zwiedzała ekspozycje muzealne indywidualnie. Najwięcej emocji wzbudziła Bitwa pod Grunwaldem Jana Matejki. Większość uczniów widziała ten obraz w oryginale po raz pierwszy. Byli zaskoczeni przede wszystkim monumentalnością dzieła. Wyjazd do Warszawy pełnił również funkcje integracyjne, uczniowie mieli okazję lepiej się poznać w niecodziennych okolicznościach. Wspólnie spędzony czas w bardzo miłej atmosferze będzie stanowił dla młodzieży ważne wspomnienie na przyszłość. Podczas wycieczki opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele: pani Izabela Gierek, pani Dorota Majkowska i pan Szymon Śladowski.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć dzieł sztuki, które stanowiły treść warsztatów muzealnych.

Dorota Majkowska

Skip to content