1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Szkolny konkurs z języka angielskiego w logistyce

Regulamin konkursu

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, ul. Tysiąclecia 12; 06-100 Pułtusk
 2. Konkurs organizowany jest przez p. Marynę Prewęcką i  p. Małgorzatę Duło
 3. Przygotowaniem i przebiegiem konkursu zajmuje się komitet organizacyjny.
      W skład komitetu organizacyjnego wchodzą:
 • mgr Małgorzata Duło– nauczyciel przedmiotów zawodowych 
 • mgr Maryna Prewęcka- nauczyciel języka  angielskiego
 1. Celem konkursu jest:
 • pobudzanie i rozwijanie zainteresowania młodzieży problematyką logistyki/ transportu;
 • motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
 • promowanie kierunku logistyka na poziomie szkoły średniej
 • rozwój kompetencji językowych u uczniów

§ 2
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zgłoszenie osobiście do Pani Małgorzaty Duło lub na maila- m.dulo@zszpultusk.edu.pl  Zgłoszenia można dokonać do dnia 25 kwietnia  2023 r do godziny 12. 
 3. Uczestnicy Konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na prezentację swojego wizerunku w miejscu i czasie wybranym przez Organizatora Konkursu celem promocji zawodu technik logistyk. 

§ 3
PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie miał 1 etap.
 2. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu  przez  uczestników testu. Test składa się z 20 -40 pytań zamkniętych. Test przeprowadzony będzie za pomocą aplikacji quizzyz lub kahoot. 
 3. Konkurs odbędzie się w dniu 26 kwietnai 2023 roku (środa).
  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Konkursu.
 4. Jury Konkursu wyłoni zwycięzców.
 5. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 30.04.2023 roku.

§ 4
NAGRODY W KONKURSIE

 1. W Konkursie zostaną przyznane trzy nagrody rzeczowe
 2. Wręczenie nagród nastąpi do dnia 30.05.2023 roku w ZSZ Pułtusku.
 3. Jest możliwość przyznania dodatkowych nagród.
Skip to content