1
medal_dla_ZSZ_027
medal_dla_ZSZ_025
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Konferencja naukowa w naszej szkole!

W ramach obchodów 75-lecia szkoły w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się konferencja naukowa pt. Rozwój szkolnictwa zawodowego – szanse, perspektywy, zorganizowana w partnerstwie z  Instytutem Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Patronat nad konferencją obieli: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Starosta Pułtuski oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie. Patroni medialni to Pułtusk News, Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik Pułtuski, Pułtuska Gazeta Powiatowa, Portal WPU24.

Konferencji towarzyszyła wystawa archiwaliów przygotowanych przez Archiwum Państwowe w Warszawie oddział w Pułtusku. Prezentowane dokumenty pochodziły ze zbiorów szkoły, które zostały przekazane do Archiwum.

W wykładach prelegentów: dra hab. Radosława Lolo prof. AFiB , Łukasza Kani Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych w Warszawie, dra Krzysztofa Wiśniewskiego, dr Teresy Stachurskiej-Maj nie zabrakło historii i współczesności w kształceniu zawodowym, a także metodyki nauczania, pomysłów na ciekawe lekcje o archiwaliach i nie tylko.

Dla licznie zgromadzonych przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą, dyrektorów szkół średnich i podstawowych z powiatu pułtuskiego a także z Serocka, Wyszkowa, Ciechanowa, doradców zawodowych, kierowników szkolenia praktycznego, nauczycieli historii, zawodu, konferencja była inspiracją do pracy nad realizacją priorytetów polityki oświatowej państwa oraz okazją do nawiązania i zacieśnienia współpracy.

Podczas konferencji zostało podpisane porozumienie o współpracy z Instytutem Historii AFiB Vistula w Warszawie oraz Archiwum Państwowym w Warszawie oddział w Pułtusku.  

Skip to content