1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

„Sprzątamy dla Polski”

Uczniowie klasy 3 LO i 3 TI Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku pod opieką nauczycielek Pani Anny Łapińskiej- Durka i Pani Agnieszki Olszewskiej wzięli udział w akcji „Sprzątamy dla Polski”. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie „Dla Polski” i zostało objęte m.in. honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. W dniu 4 października uczniowie zostali zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki. Młodzież została zapoznana z głównymi celami akcji i rozpoczęła od sprzątania terenów zielonych położonych wokół Domu Polonii w Pułtusku. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Dzięki takim akcjom zwracamy uwagę młodzieży na ważny temat, jakim niewątpliwie jest ochrona klimatu, postawa odpowiedzialności młodego pokolenia i dbałość o nasze lokalne środowisko oraz rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Skip to content