Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” dla ZSZ im. J. Ruszkowskiego
Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” dla ZSZ im. J. Ruszkowskiego

W sobotę, 16 września 2023 r. która odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku podczas której Rada w dowód uznania za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Pułtuska i jego mieszkańców podjęła uchwały w sprawie nadania medali „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”. Jest nam niezmiernie miło, że w gronie zasłużonych znalazła się nasza Szkoła. To wielki zaszczyt dla społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, która przez lata budowała szkołę, nie zapominając o mieście i jego mieszkańcach. Z uzasadnieniem możecie Państwo zapoznać się pod tym linkiem: pobierz Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego podniosłego wydarzenia:

korowod_wrzesien_2023_010
medal_dla_ZSZ_025
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_015
Spotkanie zamykające Rok Jubileuszowy 75-lecia naszej Szkoły
Spotkanie zamykające Rok Jubileuszowy 75-lecia naszej Szkoły

15 dzień września na długo pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia mury naszej szkoły zapełnili absolwenci, którzy, niejednokrotnie po dziesiątkach lat, powrócili do swojej szkoły. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz oraz przyjaciół Szkoły, których w tak uroczystym dniu nie mogło przecież zabraknąć. Podsumowanie Roku Jubileuszowego 75-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku było okazją do pochwalenia się świeżo wyremontowaną częścią szkoły. Sama uroczystość odbyła się na praktycznie nieużywanej sali gimnastycznej, drobne prace wykończeniowe trwały dosłownie do ostatniej chwili. Podczas spotkania zaprezentowany został film o historii Zespołu, niespodzianką był występ Orkiestry Dętej złożonej z absolwentów i przyjaciół Szkoły, […]

Technik Programista

 • Ogólne informacje

Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w  języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript) lub  specjalizują się tylko w wybranym z nich. Dla podkreślenia specjalizacji nazwa głównego języka jest dodawana do nazwy stanowiska, np. programista Java.

Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt niezbędny do testowania aplikacji. Wykorzystują telekonferencje oraz pracę zdalną, ponieważ wiele  zadań zawodowych może być wykonywanych bez konieczności przebywania w miejscu pracy.

Programiści, w zależności od specjalizacji, dzielą się na programistów:

 1. aplikacji, zajmujących się tworzeniem aplikacji komputerowych realizujących określone zadanie, np. wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem,
 2. systemowi, rozwijający aplikacje oraz systemy nadzorujące pracę sprzętu komputerowego, np. systemy operacyjne, sterowniki, czy systemy zarządzania bazami danych.
 3. aplikacji internetowych działających w środowisku www,
 4. aplikacji mobilnych, działających na urządzeniach przenośnych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, palmtopy czy tablety.

Tytuł zawodowy technika programista otrzymuje  absolwent technikum, który zdał z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje do wykonywania zawodu:

              INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

              INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

 • Do wykonywania jakich zadań będzie przygotowany absolwent?

Absolwent Technikum w zawodzie technik programista przygotowany jest do pracy w firmach z branży IT. Potrafi  tworzyć i administrować strony internetowe, systemy zarzadzania treścią, tworzyć, administrować i użytkować relacyjne bazy danych, programować aplikacje internetowe, projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe, desktopowowe i mobilne.

 • Jakie stanowiska może zajmować technik programista?

Technik programista może ubiegać się o pracę w organizacjach, firmach krajowych i zagranicznych, zajmując m.in. stanowiska:

 • Programmer (programista)

Koncentruje się na programowaniu w oparciu o istniejące języki programowania. Tworzy, modyfikuje i testuje kod. Jest częścią zespołu tworzącego projekt. Obecnie poszukiwani są programiści aplikacji mobilnych i software deweloperzy  odpowiedzialni za działanie aplikacji, ale też najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa.

 • (Software) Developer

Oprócz pisania kodu dodatkowo opracowuje i rozwija oprogramowanie.

 • (Software) Engineer
 • Web Developer (projektant witryn internetowych)

Programista, który projektuje, tworzy i modyfikuje strony internetowe. Specjalizuje się w tworzeniu aplikacji WWW opartych na modelu klient-serwer. Przed wdrożeniem zawartości witryny internetowej analizuje potrzeby i możliwości użytkownika (wydajność, dostępność). Na koniec ma zadbać o poprawne jej funkcjonowanie od strony back-endu.

 •  Front-end Developer

Jest odpowiedzialny za to, co stoi frontem do klienta. Tworzy interfejs i umie go połączyć z back-endem, czyli zintegrować z usługą. Dba o to, jak produkt prezentuje się od strony interfejsu użytkownika. Koduje, tworzy komponenty/funkcje i wizualne elementy projektowanego oprogramowania. Jest odpowiedzialny za front-end zarówno systemów operacyjnych, jak i różnego rodzaju aplikacji (witryn internetowych czy aplikacji mobilnych).

Gdzie może pracować technik programista?

Technik programista może znaleźć zatrudnienie w: 

 • instytucjach teleinformatycznych świadczących usługi programistyczne w innowacyjnych- projektach mobilnych, realizowanych m. in. dla przemysłu, użyteczności publicznej, administracji, ochrony zdrowia,
 • centrach obliczeniowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych,
 • instytucjach finansowych, w tym przedsiębiorstwach z sektora bankowego,
 • przedsiębiorstwach z sektora energetycznego,
 • przedsiębiorstwach z sektora rozrywkowego (np. produkcja gier na urządzenia mobilne),
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, informatycznych, centrach outsourcingowych,- także o zasięgu globalnym.

Jakich przedmiotów uczy się w rozbiciu na praktyczne i teoretyczne?

Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik programista obejmuje przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym tj.:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w informatyce
 • Podstawy inżynierii oprogramowania
 • Programowanie aplikacji desktopowych
 • Programowanie aplikacji mobilnych
 • Programowanie zaawansowane aplikacji webowych
 • Systemy baz danych
 • Podstawy informatyki
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Język angielski zawodowy

Do pracy w zawodzie technik logistyk przygotowują zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym tj.:

 • Pracownia podstaw inżynierii oprogramowania
 • Pracownia programowania aplikacji desktopowych
 • Pracownia programowania aplikacji mobilnych
 • Pracownia programowania zaawansowanych aplikacji webowych
 • Pracownia systemów baz danych
 • Pracownia programowania aplikacji internetowych.

Skip to content