1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Zajęcia w Urzędzie Skarbowym

W dniu 26.04.2022 klasa 3 Tek uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przez pracownika naszego pułtuskiego Urzędu Skarbowego Panią Monikę Trawińską . Zajęcia dotyczyły podwyższenia progu podatkowego i kwoty wolnej, wybranych ulg podatkowych w Polskim Ładzie oraz zmian w poborze składki na ubezpieczenie zdrowotne i pomogły przybliżyć młodzieży wiedzę tak niezbędną w przygotowaniu do nadchodzących egzaminów z kwalifikacji zawodowej EKA.05.Szkolnymi koordynatorkami zajęć były Panie Marzena Staniszewska-Szeliga i Bożena Zadworna

Skip to content