1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Sprawozdanie z przeprowadzonego konkursu geo – planeta

Dnia 26 Listopada 2021 roku młodzież Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „GEO – PLANETA”.

 Konkurs zorganizowany został przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Celem Konkursu było :

– poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o geografii Polski i świata;

      – aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć;

      – rozwijanie wśród młodzieży pasji do zwiedzania, podróżowania i odkrywania różnorodnych miejsc i zakątków Polski i świata

Tematyka konkursu obejmowała program nauczania geografii w szkole średniej.

Uczestnicy mogli wziąć udział w jednej z dwóch form konkursu:

      – teście konkursowym z zakresu geografii Polski i świata;

      – konkursie prac indywidualnych,

Zadania były bardzo zróżnicowane, obejmowały również pracę z mapą topograficzno – turystyczną.

Mamy nadzieję, że uzyskane wyniki będą zachętą do kontynuowania i rozwijania przez naszych uczniów umiejętności i wiedzy geograficznej. A rywalizacja w konkursie dostarczyła rozrywki umysłowej i satysfakcji z osiągnięć.

Skip to content