1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Ruszkowiacy sprawdzają swoją wiedzę z języka polskiego…

15 listopada 2021r. o godzinie 09:00 w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego odbyła się VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z ,,MITOLOGII GRECKIEJ I RZYMSKIEJ” . Zgodnie z wytycznymi Organizatora OLIMP SCHOOL     z Łodzi – uczniowie pisali testy w swojej szkole. Wiedzę z literatury starożytnej poddali próbie uczniowie Technikum Nr 1 (cztery osoby) i uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego (trzy osoby).

16 listopada 2021r. o godz. 10:30 odbyła się VIII EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. ,,ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ BOLESŁAWA PRUSA”. Wiedzę o twórczości autora „ Lalki” zaprezentowali w testach uczniowie klas drugich i trzecich Technikum Nr 1 (7 uczniów). Obydwie olimpiady polonistyczne otworzyła Dyrektor Szkoły, pani Anna Kmiołek – Gizara. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na zalety uczestnictwa w tak ważnych i wartościowych wydarzeniach edukacyjnych, między innymi lepsze przygotowanie do przyszłego egzaminu maturalnego z języka polskiego. Pani Dyrektor pogratulowała uczniom uczestnictwa w olimpiadzie. Podziękowała również za opiekę merytoryczną nad uczniami, przygotowującymi się do udziału w wydarzeniu – pani Dorocie Majkowskiej, pani Annie Matuszewskiej i pani Leontynie Foltyn.Przewodnicząca Komisji nadzorującej przebieg olimpiady polonistycznej podziękowała za udział uczniom:Jakubowi Suchcie z kl. 1 TI, Jakubowi Szwejkowskiemu z kl. 1 TI, Natalii Bieniek z kl. 2 TI, Martynie Bachor z kl. 3 TLp, Agnieszce Krajewskiej z kl. 1 LO, Julii Podlaskiej z kl. 1 LO, Bartoszowi Pietrzykowskiemu z kl. 1 LO, Indze Izdebskiej z kl. 3 TLp, Annie Karp z kl. 3 TLp Bartoszowi Siemieniakowi z kl. 3 TIg, Adrianowi Nawrockiemu z kl. 3 TIg, Piotrowi Kowalskiemu z kl.2 TI, Michałowi Szerewiczowi z kl. 2TI, Mateuszowi Wolniakowi z kl. 2 TI.L.F

Skip to content