1
pakat-Erasmus-1
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Rekrutacja

Ruszyła rekrutacja elektroniczna
do Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku

Pamiętaj:

 1. Administratorem systemu rekrutacji ze strony ZSZ im. J. Ruszkowskiego jest

wicedyrektor Paweł Kiela
tel. kontaktowy 23 692 06 41

 1. Film instruktażowy do rekrutacji znajduje się pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64

2. Po wejściu w system należy wygenerować login i hasło za pomocą przycisku ZGŁOŚ KANDYDATURĘ. Zapisz /zapamiętaj login, będzie potrzebny w kolejnych etapach rekrutacji.

 1. Uzupełniony wniosek wraz z załącznikami złóż do szkoły pierwszego wyboru, wydrukowany podpisany przez ucznia i rodzica -osobiście lub elektronicznie (niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego przez jednego z rodziców/opiekunów prawnych) rekrutacja@zszpultusk.edu.pl

Etapy rekrutacji i aktywność w systemie:

 1. Wypełnij wniosek 15.05-19.06.2023 oraz wymagane zaświadczenia, prześlij lub dostarcz osobiście, do szkoły pierwszego wyboru.
 2. Sprawdź w systemie czy wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez szkołę (w ciągu 48 godz.)
 3. Uzupełnij wniosek o osiągnięcia (wyniki na świadectwie, egzaminu ósmoklasisty) od 23.06 do 17.07.2023 oraz dostarcz do szkoły pierwszego wyboru dokumenty potwierdzające osiągnięcia.
 4. Uczniowie zdecydowani na kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego odbierają od 15.05 do 17.07.2023r. skierowanie na badanie lekarskie medycyny pracy
 1. Sprawdź w systemie wynik weryfikacji osiągnięć.
 2. Pobierz darmową aplikację eLo! do sprawdzania wyników rekrutacji (więcej o aplikacji znajdziesz na «TEJ» stronie.
 3. Sprawdź 21 .07.2023 czy znajdujesz się na liście zakwalifikowanych do przyjęcia, jeżeli TAK:
 1. Potwierdź wolę podjęcia nauki na wybranym kierunku przez dostarczenie oryginalnych dokumentów w okresie od 21.07-26.07.2023. Brak potwierdzenia i dostarczenia oryginały dokumentów w systemie zostanie odnotowany jako rezygnacja. Jeżeli potwierdzisz wolę podjęcia nauki, sprawdź 27.07 2023 czy jesteś na liście przyjętych.
 2. Jeżeli NIE ma Ciebie na liście kandydatów lub liście przyjętych przystąp do rekrutacji uzupełniającej w dniach 31.07-4.08.2023r.

UWAGA!

Po wypełnieniu wniosku na stronie internetowej szkoła musi go zweryfikować. Aby to uczynić wniosek powinien trafić do nas w formie wydruku PODPISANY przez rodziców/opiekunów prawnych lub poprzez system podpisany elektronicznie. Samo wypełnienie wniosku na stronie nie jest równoznaczne z przyjęciem go przez szkołę!!!

Kandydaci do Branżowej Szkoły 1 Stopnia: 

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w pliku Informator.pdf oraz wypełnić dwa dokumenty: Oświadczenie Kandydata i Kartę Zgłoszenia (wzór wypełnionego oświadczenia można podejrzeć «pod tym linkiem»). Wypełnione i wydrukowane oświadczenie i kartę zgłoszenia proszę dostarczyć wraz z wydrukowanym wnioskiem do szkoły pierwszego wyboru.

Skip to content