Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
275363202_677602116814032_8344500160224831798_n-1024x483
2_1
3_1
8_1

Biegniemy do Niepodległości

Sztafeta

Biegniemy do Niepodległości

Cel

Sportowe zdrowe, sportowe uczczenie 103 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zapoznanie z tradycjami patriotyzmu w sporcie.

Data i Miejsce

9 listopada, rozpoczęcie biegów godzina 9:00. Odprawa techniczna uczestników godzina 8:40. Sztafeta odbędzie się na boisku szkolny Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

 Zasady uczestnictwa i przebieg sztafety

W sztafecie mogą wziąć udział uczennice, uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni ZSZ im. Jana Ruszkowskiego oraz zaproszone osoby.

Przewidujemy, w zasadzie, obowiązkowy udział dwóch uczniów z każdej klasy, która w dniu 9 listopada ma lekcje.

Obchodzimy 103 rocznicę Odzyskania Niepodległości, dlatego naszym celem jest przebiegnięcie 103 okrążeń wkoło szkolnego boiska. Ze względu na porę roku każda zmiana sztafety odbywać się będzie dwójkami (liczba okrążeń razy 2). Uczestnicy na każdej zmianie muszą przebiec jednorazowe co najmniej 2, a nie więcej niż 4 okrążenia. Kolejność startów ustali organizator.

Nagrody

Wszyscy uczestnicy otrzymają medale oraz oceny celujące z wychowania fizycznego.

Zgłoszenia

Zapisy przyjmowane są przez nauczycieli wychowania fizycznego, w sali nr 55, od 29 października do dnia 4 listopada.

Kolejność startów par zostanie podana na odprawie technicznej uczestników w dniu 9

listopada o godzinie 8:40.

Uczestnicy biegu proszeni są o bieg w ubraniu z biało-czerwonymi akcentami.

Zapraszamy

* Regulamin został napisany z wykorzystaniem czcionki „Brygada 1918”: https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/niepodlegla-brygada-pisana/

Skip to content