numer2_wer5
numer3inf_wer3
numer4log_wer2
numer5ekonom_wer2
numer6LOwer7
numer7branzowawer5
1 2 3 4 5 6 7

Nasza szkoła :jest bezpiecznym miejscem!

Ogłoszenia
„ Czytam, więc jestem”
We wtorek , 22 września br., w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się kolejne już spotkanie czytelnicze, będące częścią realizowanego przez naszą szkołę projektu edukacyjnego „ Czytam, więc jestem”. Tym razem młodzież Zespołu przeczytała wychowankom SOSW w Pułtusku fragmenty „ Balladyny” J. Słowackiego w ramach akcji Narodowego Czytania. Spotkanie rozpoczęła Dyrektor Zespołu- p. Anna Kmiołek-Gizara, która doceniła zaangażowanie, a także teatralno-czytelnicze zainteresowania młodzieży. Szkolnymi koordynatorkami projektu są nauczycielki : p. Dorota Sobocińska oraz p. Anna Świerczewska. Dziękujemy p. Aldonie Iniarskiej - dyrektor SOSW w Pułtusku za współpracę z Zespołem , a także właścicielom Lodziarnia Pułtuska za ufundowanie słodkiego poczęstunku.
Gabrysia Łysik
"Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków"

„Opiekun stypendysty 2019/2020”
W czwartek, 17 września 2020 roku, rozstrzygnięto trzecią edycję konkursu „Opiekun stypendysty 2019/2020”. Samorząd Mazowsza zaprosił najlepszych nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz doradców zawodowych, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w ramach dwóch programów stypendialnych samorządu Mazowsza („Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”) w ubiegłym roku szkolnym. Zwycięzcy odebrali nagrody z rąk Marszałka Adama Struzika.
Niezmiernie miło nam poinformować, że wśród 36 laureatów (wybieranych z grona 108 kandydatów z całego Mazowsza) znalazły się trzy nauczycielki z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku: Panie Małgorzata Duło, Dorota Sobocińska i Anna Świerczewska. Każda z wyróżnionych pań otrzymała nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł. Serdecznie gratulujemy sukcesu! P.K.

Projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Powiat Pułtuski w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu szkoła Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku  otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego[1] oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 34 999 800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 27 999 840,00 zł.

Webinarium dla rad rodziców - zaproszenie

Webinarium dla rad rodziców

List do Rodziców


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 i ślubowanie klas pierwszych.


 

Podziękowanie


Aktualności

Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego2020-09-26 17:37:44

Załącznik do Zarządzenia Dyrektora  ZSZ im. J. Ruszkowskiego  w Pułtusku z dnia 31.08.2020r. Procedura...

Back to top