Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” dla ZSZ im. J. Ruszkowskiego
Medal „Za zasługi dla Miasta Pułtuska” dla ZSZ im. J. Ruszkowskiego

W sobotę, 16 września 2023 r. która odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Pułtusku podczas której Rada w dowód uznania za znaczące osiągnięcia na rzecz Miasta Pułtuska i jego mieszkańców podjęła uchwały w sprawie nadania medali „Za zasługi dla Miasta Pułtuska”. Jest nam niezmiernie miło, że w gronie zasłużonych znalazła się nasza Szkoła. To wielki zaszczyt dla społeczności Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, która przez lata budowała szkołę, nie zapominając o mieście i jego mieszkańcach. Z uzasadnieniem możecie Państwo zapoznać się pod tym linkiem: pobierz Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego podniosłego wydarzenia:

korowod_wrzesien_2023_010
medal_dla_ZSZ_025
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
korowod_wrzesien_2023_015
Spotkanie zamykające Rok Jubileuszowy 75-lecia naszej Szkoły
Spotkanie zamykające Rok Jubileuszowy 75-lecia naszej Szkoły

15 dzień września na długo pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia mury naszej szkoły zapełnili absolwenci, którzy, niejednokrotnie po dziesiątkach lat, powrócili do swojej szkoły. Nie zabrakło także przedstawicieli lokalnych władz oraz przyjaciół Szkoły, których w tak uroczystym dniu nie mogło przecież zabraknąć. Podsumowanie Roku Jubileuszowego 75-lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku było okazją do pochwalenia się świeżo wyremontowaną częścią szkoły. Sama uroczystość odbyła się na praktycznie nieużywanej sali gimnastycznej, drobne prace wykończeniowe trwały dosłownie do ostatniej chwili. Podczas spotkania zaprezentowany został film o historii Zespołu, niespodzianką był występ Orkiestry Dętej złożonej z absolwentów i przyjaciół Szkoły, […]

Technik Rachunkowości

1180
1184
1218
1220
906
916
925
1035
1050
1064
previous arrow
next arrow

Informacje ogólne
Technik rachunkowości jest zawodem z wielkimi tradycjami i występuje niemal w każdym podmiocie gospodarczym. Osoby uczące się na kierunku mogą odbywać praktyki oraz znaleźć pracę w każdym zakładzie pracy. Technicy rachunkowości znajdują zatrudnienie w biurach rachunkowych, prywatnych przedsiębiorstwach i jednostkach finansów publicznych. Zawód ten wymaga od pracownika wysokich umiejętności, doświadczenia,
szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny ekonomii, finansów, systemu podatkowego oraz umiejętności analizowania zmian zachodzących w procesie gospodarowania. Do najczęściej
powierzanych im zadań należą prace związane z prowadzeniem spraw księgowo-rozliczeniowych oraz prowadzenie spraw kadrowo-płacowych. Ponad to absolwent kierunku jest wyposażony we wszystkie kompetencje niezbędne do prowadzenia własnej działalności.
Tytuł zawodowy technika rachunkowości otrzymuje absolwent technikum, który zdał
z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy potwierdzający jego kwalifikacje
do wykonywania zawodu
– EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek
organizacyjnych
– EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Do jakich zadań przygotowany jest absolwent?
Absolwent zwodu technik rachunkowości jest przygotowany do:
 – prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji
 – prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
 – rozliczania wynagrodzeń, składek ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 – prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, uproszczonych ewidencji
 – podatkowych i rozliczania podatków a także prowadzenia rozliczeń finansowych
podmiotów,
 – zorganizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych,
 – ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z polityką rachunkowości
podmiotu,
 – przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceniania składników
aktywów i pasywów w różnych momentach okresu sprawozdawczego,
 – ustalania i rozliczania wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań
finansowych i prowadzenia analizy finansowej wskaźnikowej.
 Jakie stanowiska może zajmować:
 – księgowy
 – fakturzysta
 – statystyk
 – referent
 – doradca
 – ds. kadr i płac

Gdzie może pracować?
Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : biurach rachunkowych, towarzystwach
ubezpieczeniowych, dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, urzędach skarbowych,
bankach.

Jakich przedmiotów uczy się w rozbiciu na teoretyczne i praktyczne?
Nauka w Technikum Nr 1 w zawodzie technik rachunkowości obejmuje przedmioty
w kształceniu zawodowym teoretycznym tj.:
 – Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej
 – Polityka i organizacja przedsiębiorstw
 – Elementy statystyki opisowej
 – Kadry i płace
 – Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw
 – Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej
 – Sprawozdawczość i analiza finansowa
 – Język obcy zawodowy
Do pracy w zawodzie technik rachunkowości przygotowują zajęcia w kształceniu
zawodowym praktycznym tj.:
 – Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej
 – Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych
 – Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej
 – Systemy komputerowe w rachunkowości

Informacja o praktykach
Praktyki zawodowe stanowią ważną część edukacji. Dzięki nim uczniowie mają możliwość
wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w firmach/przedsiębiorstwach zapewniających
rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu technik ekonomista (instytucjach,
przedsiębiorstwach administracji państwowej i samorządowej posiadających rozliczenia
finansowe, działy kadr, HR, biurach rachunkowych).
Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 140 godzin w III i IV klasie
w firmach i instytucja posiadających dział kadr i rozliczeń finansowych, zarówno w kraju jak
i zagranicą.

Informacja o przedmiocie rozszerzonym
Spośród przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oferowanych w ramowym
planie nauczania szkoła proponuje nauczanie geografii. Zadaniem przedmiotu jest
poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie szeroko pojętych umiejętności dotyczących
geografii gospodarczej ( struktura kraju, powiązania gospodarcze z innymi państwami,
rozwój, globalizacja, produkty krajów brutto i netto).

Skip to content