1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Szkoła Branżowa I Stopnia Nr 1

8
7
6
4
3
2
1
previous arrow
next arrow

KLASA WIELOZAWODOWA

Nauka w klasie wielozawodowej  trwa 3 lata. Uczniowie, zgodnie ze
swoimi zainteresowaniami, wybierają zawód i samodzielnie poszukują praktyki u
pracodawców. Pracodawca musi spełniać określone kryteria. Z wybranym pracodawcą
uczniowie i rodzice podpisują umowę o pracę jako pracownik młodociany. W
podpisywaniu umów pośredniczy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w
Pułtusku. Szkoła przyjmie ucznia do klasy wielozawodowej, gdy przedstawi
zaświadczenie od pracodawcy o możliwości przyjęcia na zajęcia z praktycznej
nauki zawodu.

 

Wówczas uczniowie będą zdobywać:

  • w szkole wiedzę z przedmiotów ogólnokształcących,
  • u pracodawcy umiejętności praktycznej nauki zawodu
  • na turnusach wiedzę i umiejętności w zakresie teoretycznej nauki zawodu

Turnusy dokształcania pracowników młodocianych to 4 tygodniowe kursy,  wyjazdowe do Centrów Kształcenia Zawodowego np. Wyszków , Gostynin, Ostrołęka w zależności od zawodu. Kursy realizowane są w każdej klasie Branżowej Szkoły I Stopnia. Uczniowie pokrywają koszty dojazdu lub zakwaterowania w bursach, internatach. Nauka w szkole odbywa się przez

  • 3 dni w klasie I
  • 2 dni w klasie II i III

Pozostałe dni tygodnia uczeń odbywa zajęcia praktyczne u pracodawcy. Ucznia – pracownika młodocianego obowiązuje na zajęciach u pracodawcy Kodeks Pracy Uczeń u pracodawcy realizuje min.

  • 12 godzin tygodniowo w klasie I
  • 16 godzin tygodniowo w klasie II
  • 20 godzin tygodniowo w klasie III

Uczniowie otrzymują wynagrodzenie.

Najpopularniejsze zawody: mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer

Najbardziej poszukiwane: murarz-tynkarz, monter instalacji sanitarnych ( hydraulik), ślusarz, elektryk, stolarz, piekarz, cukiernik

Uczniowie mogą kontynuować kształcenie  w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Branżowej Szkole II Stopnia lub Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Skip to content