Aleja Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
275363202_677602116814032_8344500160224831798_n-1024x483
2_1
3_1
8_1

Profil

W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku wchodzą :

  • Technikum nr 1

      Oferta edukacyjna dla Technikum nr 1:

  • Technik Informatyk
  • Technik Logistyk
  • Technik Ekonomista

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 kształci uczniów w wielu zawodach:

  • Elektryk
  • Fryzjer
  • Stolarz
  • Piekarz
  • Kucharz
  • Mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie (młodociani pracownicy) uczący się w w/w zawodach, w celu przygotowania zawodowego realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy, na podstawie umowy o pracę.

Zajęcia edukacyjne z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego uczniowie (młodociani pracownicy) realizują w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Skip to content