1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Profil

W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku wchodzą :

  • Technikum nr 1

      Oferta edukacyjna dla Technikum nr 1:

  • Technik Informatyk
  • Technik Logistyk
  • Technik Ekonomista

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 kształci uczniów w wielu zawodach:

  • Elektryk
  • Fryzjer
  • Stolarz
  • Piekarz
  • Kucharz
  • Mechanik pojazdów samochodowych

Uczniowie (młodociani pracownicy) uczący się w w/w zawodach, w celu przygotowania zawodowego realizują zajęcia praktyczne w zakładach pracy, na podstawie umowy o pracę.

Zajęcia edukacyjne z zakresu teoretycznego kształcenia zawodowego uczniowie (młodociani pracownicy) realizują w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Skip to content