1
Tekst akapitu (4)
medal_dla_ZSZ_027
jubileusz_75_lecia_248
medal_dla_ZSZ_025
korowod_wrzesien_2023_010
korowod_wrzesien_2023_015

Liceum Ogólnokształcące – klasa filologiczna

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 • ogólne informacje
  W bieżącym roku szkolnym I Liceum Ogólnokształcące w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku proponuje klasę o profilu filologicznym, poszerzającą wiedzę z zakresu przedmiotów humanistycznych. Nauka w tej klasie przygotowuje do zdania egzaminu maturalnego oraz aplikowania na studia w kraju i za granicą. Udział w projektach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach podnosi kompetencje społeczne uczniów i rozwija kreatywność.
 • kontynuacja nauki – możliwości rozwoju
  Po ukończeniu szkoły można studiować na następujących kierunkach:
  filologia polska, filologie obce, lingwistyka dla biznesu, amerykanistyka,
  kulturoznawstwo, europeistyka, stosunki międzynarodowe, pedagogika
  wczesnoszkolna z językiem angielskim, a także kierunki humanistyczne.
  Przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym:
  W programie nauczania I Liceum Ogólnokształcącego
  w ZSZ im. J. Ruszkowskiego przedmiotami realizowanymi w zakresie
  rozszerzonym są: język polski i język angielski. Przedmiot dodatkowy to
  język angielski w biznesie.
Skip to content