SKŁAD POCZTU SZTANDAROWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. JANA RUSZKOWSKIEGO W PUŁTUSKU

Uczniowie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku godnie reprezentują nasza szkołę podczas uroczystości szkolnych oraz spotkań z udziałem władz miasta i powiatu.
Skład Pocztu w roku szkolnym 2021/2022:

 Skład 1

ADRIAN NALEWAJK – KLASA IV TEK

KINGA GUŁAWSKA - KLASA IV TEK

ALEKSANDRA KARKOWSKA - KLASA IV TEK

 

Skład 2

 KACPER FABISIEWICZ – KLASA II TL

MAJA GIZIŃSKA – KLASA II TEK

ELŻBIETA MIERZEJEWSKA – KLASA II TEK

Opiekunem pocztu sztandarowego  jest  Pan Artur Mańkowski  .