18 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli                                                       w zajęciach dotyczących odpowiedzialności karnej, cyberprzemocy i hejtu

18 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli w zajęciach dotyczących odpowiedzialności karnej, cyberprzemocy i hejtu prowadzonych przez funkcjonariuszkę Komendy Rejonowej Policji w Pułtusku sierż. szt. Magdalenę Bielińską – Referenta Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii.

Zajęcia uświadomiły młodzieży szereg zagrożeń wypływających z niewłaściwego zachowania, utrwaliły pozytywny system wartości  oraz dostarczyły niezbędnej wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się  w cyberprzestrzeni.