ZAJĘCIA EDUKACYJNE W FORMIE STACJONARNEJ - INFORMACJA !!!