25 listopada 2021 r. uczniowie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli w Powiatowym Konkursie Historycznym ,,Nadzieja nie da się uwięzić" z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o przyczynach i skutkach wprowadzenia stanu wojennego oraz działaniach opozycji antykomunistycznej w latach 1980-1983.

Organizatorami konkursu są : Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtusku, Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 2 grudnia 2021.
W konkursie wzięli udział :
Antoni Barbarski - klasa III TLP
Piotr Kowalewski - klasa III TLP
Piotr Kowalski - klasa II TI
Mateusz Oleksa - klasa II TI
Szymon Zyskowski - klasa III LOB
Szkolnymi koordynatorami konkursu są p. Izabela Gierek i p. Artur Mańkowski.