Zebranie z rodzicami 26.11.2021 godz. 16.30
-dla klas II- III -forma zdalna,
- dla klas I stacjonarna na terenie szkoły
- możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi klasy I. 
Zebranie z rodzicami uczniów  klas maturalnych 3 .12.2021 godz. 16.30
- forma stacjonarna na terenie szkoły 
-możliwość konsultacji z nauczycielami uczącymi w klasach maturalnych.
Zapraszamy