W sali Maneżu Domu Polonii spotkali się nauczyciele m.in. z Mławy, Ciechanowa, Gołotczyzny i Pułtuska.

Podczas regionalnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej właśnie u nas, najlepsi i najbardziej zasłużeni odebrali nie tylko życzenia i podziękowania, ale też medale i odznaczenia.                            Te wręczał wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski z wicekurator Dorotą Skrzypek.

Postanowieniem Prezydenta RP zostali odznaczeni:

Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

Adam Byszewski - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

Andrzej Jacek Krawczyński - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

Anna Michałowska - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

Bożena Zadworna - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

 

Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę

Anna Świerczewska - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

Marta Wójtowicz - Gajkowska - Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Danuta Filipiak.