2 października 2020 r. uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku p. Katarzyną Grzechnik i p. Arkadiuszem Chmielem. Młodzież została wyposażona w wiedzę dotyczącą konsekwencji karnych za dokonane czyny, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, a także odpowiedzialności za siebie i innych. Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Izabela Nuszkiewicz - pedagodzy szkolni.

cyber.jpg cyber2.jpg cyber3.jpg

Zajęcia intergracyjne

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zajęciach integracyjnych prowadzonych przez pedagoga szkolnego p. Izabelę Nuszkiewicz. Podczas spotkania młodzież uczestniczyła w grach i zabawach integracyjnych mających na celu wzajemne poznanie i stworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery.

zajecia.jpg zajecia2.jpg zajecia3.jpg