Procedura organizacji pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku od 1 września 2021 r.