ZARZĄD RADY RODZICÓW SZKOŁY

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH

IM. JANA RUSZKOWSKIEGO

W PUŁTUSKU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

1. Wioletta Milewska – Przewodnicząca

2. Andrzej Rydzewski – Wiceprzewodniczący

3. Barbara Godlewska – Skarbnik

4. Anna Pawlińska – Sekretarz

5. Bogumiła Górecka – Członek Zarządu

6. Małgorzata Ochman – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

1. Irena Boczkowska– Przewodnicząca

2. Dorota Robin – Członek Komisji

3. Jadwiga Załęska – Członek Komisji