275363202_677602116814032_8344500160224831798_n-1024x483
2_1
3_1
8_1

Technik Logistyk  Ogólne informacjeTechnik logistyk to kierunek dla uczniów przedsiębiorczych i kreatywnych, z wyobraźniąi zdolnościami planowania oraz organizowania przedsięwzięć. Absolwenci tego kierunkuotrzymują rozległą wiedzę z zakresu przedmiotów logistycznych, która przygotowuje ich dorozwiązywania problemów w przedsiębiorstwach transportu pasażerskiego i towarowego orazkierowania zapleczem technicznym logistycznego łańcucha dostaw.Technik logistyk to specjalista w dziedzinie ekonomii

Zobacz więcej

Dni wolne

Informuję, że dni: 2,7,8 czerwca br. są wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych ze względu na odbywające się w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku egzaminy zawodowe. W tych dniach nie przychodzą do szkoły uczniowie I LO i Technikum nr 1, natomiast uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia

Zobacz więcejDni wolne

Ruszkowiacy na gali Zwolnionych z teorii

W bieżącym roku szkolnym dwie grupy uczniów realizowały projekty edukacyjne ,,Internetowi Aborygeni” i ,,Pasjonaci Informatyki” w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej Zwolnieni z teorii. 19 maja br. w Warszawie odbyła się gala finałowa, podsumowująca roczne działania zespołów młodzieżowych. Projekt uczniów naszej szkoły ,,Internetowi Aborygeni”, dotyczący kompetencji cyfrowych młodych ludzi, otrzymał nagrodę

Zobacz więcejRuszkowiacy na gali Zwolnionych z teorii

Technik Ekonomista

Informacje ogólneTechnik ekonomista to zawód wszechstronny i bardzo popularny na rynku pracy, który dajeduże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach. W trakcie nauki uczeń zdobywawiedzę z zakresu: planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, metod obliczaniapodatków i zasad prowadzenia rachunkowości. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiająabsolwentowi zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnychoraz samozatrudnienie

Zobacz więcejTechnik Ekonomista

Technik Programista

Ogólne informacje Programista to osoba, która tworzy programy komputerowe w  języku programowania oraz nadzoruje proces ich wdrażania np. C, C++, Java, Python, PHP, JavaScript) lub  specjalizują się tylko w wybranym z nich. Dla podkreślenia specjalizacji nazwa głównego języka jest dodawana do nazwy stanowiska, np. programista Java. Współcześni programiści pracują najczęściej w biurach lub laboratoriach komputerowych

Zobacz więcejTechnik Programista