Projekt wymiany młodzieży: ?Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji", a koncepcja pracy szkoły

  • Drukuj

Projekt wymiany młodzieży: „Zainspirowani malarstwem historycznym Polski i Rosji", a koncepcja pracy szkoły
    Cele i zadania realizowane podczas wymiany międzynarodowej korespondują bezpośrednio
 z Koncepcją pracy Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego
 w Pułtusku na lata 2015-2020. Wpisują się również w priorytety roku szkolnego 2016-2017.
Szkoła już kolejny raz uczestniczy w wymianie międzynarodowej młodzieży, której efekty są dla nas bardzo cenne, ponieważ umożliwiają uczniom właściwy rozwój w bardzo atrakcyjnej formie.
    Serdecznie dziękujemy organizatorom przedsięwzięcia, a młodzieży, uczestniczącej 
w projekcie,  życzymy dalszych niezapomnianych wrażeń podczas realizacji drugiej części dwustronnego projektu i samego pobytu uczniów i nauczycieli ze szkoły Nr 225 z Sankt Petersburga w Pułtusku.                                                                                                    Wicedyrektor Dorota Budziszewska