Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Data

Przyczyna

 

 

Technikum Nr 1

I Liceum Ogólnokształcące 

2 listopada 2020 r.

 Wspomnienie Wszystkich Wiernych     Zmarłych

12 stycznia 2021r.

Egzaminy zawodowe część pisemna

4,5,6 maja 2021r.

Egzamin maturalny

4 czerwca2021 r.

Dzień po Bożym Ciele

10 czerwca 2021r.

Egzaminy zawodowe część pisemna

-----------------------------

 ----------------------------------------

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1

2 listopada 2020 r.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

12 stycznia 2021r.

Egzaminy zawodowe część pisemna

4,5,6 maja 2021r.

Egzamin maturalny

4 czerwca2021 r.

Dzień po Bożym Ciele