Szczegółowy harmonogram pracy w roku szkolnym 2020/2021

Data

Wydarzenia

Odpowiedzialni

1.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Ślubowanie klas pierwszych.

Anna Kmiołek –Gizara

Samorząd Uczniowski

7-10 .09.2020

Szkolne/Narodowe  Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego

Biblioteka

8.09.2020

Matura poprawkowa

Angelika Chrzanowska

10.09.2020 godz. 14.15

Zebranie Rady Pedagogicznej

Anna Kmiołek-Gizara

Wrzesień

Kiermasz podręczników

Biblioteka, Samorząd

Wrzesień- czerwiec

Realizacja projektów stypendialnych w ramach programu „Mazowsze-stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół zawodowych”

Paweł Kiela , opiekunowie stypendystów

Wrzesień- sierpień

Realizacja projektu „Uchwyć obiektywem lub ołówkiem, czyli ponadnarodowa mobilność Ruszkowiaków” FRSE

 

Bożena Jaskulska

Wrzesień - czerwiec

Realizacja projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego"

EFS

Paweł Kiela

Wrzesień

Deklaracje przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie –sesja zima

Deklaracje przystąpienia do matury

Paweł Kiela

 

 

Angelika Chrzanowska

Wrzesień

Rozpoznanie potrzeb uczniów w związku z modyfikacją programu wychowawczo-profilaktycznego.

Pedagodzy, wychowawcy

18.09.2020

Św. Stanisław Kostka- patron młodzieży

Katecheci

18.09.2020 

Zebranie z Rodzicami

Paweł Kiela

09.2020

 Dzień Państwa Podziemnego

Nauczyciele historii

24.09.2020

Zebranie Rady Pedagogicznej

Anna Kmiołek-Gizara

13.10.2020

Dzień Edukacji Narodowej

Samorząd, Biblioteka, Pedagodzy

październik

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun samorządu

9-13.11.2020

Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Nauczyciele zawodu,

Paweł Kiela

10.11.2020

Narodowe Święto Niepodległości

Chór szkolny, Samorząd, uczniowie klas I

listopad

Próbny egzamin zawodowy

Próbna matura

Paweł Kiela

Angelika Chrzanowska

Nauczyciele przedmiotów zawodowych i maturalnych

wychowawcy

listopad

Światowy dzień bez papierosa

Pedagodzy, wychowawcy

29.11.2020

Zebranie z rodzicami- poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach półrocznych klas maturalnych

Paweł Kiela

 

Mikołajki

Samorząd, wychowawcy

14.12.2020

Wystawianie ocen półrocznych w klasach maturalnych

Wszyscy nauczyciele

17.12.2020

Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja klas maturalnych

Anna Kmiołek-Gizara

18.12.2020

Koniec półrocza klas maturalnych

 

18.12.2020

Poinformowanie rodziców klas I-III o propozycjach ocen na I półrocze

Wychowawcy

17.12.2020

Rocznica stracenia przez Gestapo żołnierzy AK

Nauczyciele historii

22.12.2020

Spotkania opłatkowe, wspólne kolędowanie

Wszyscy nauczyciele

23.12-31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

 

15.01.2021

Wystawianie ocen półrocznych w klasach I-III

Wszyscy nauczyciele

18.01-31.01.2021

Ferie zimowe

 

11-24.01 2021

Egzaminy zawodowe

Paweł Kiela

4.02.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej- klasyfikacja klas I-III podsumowanie pracy za pierwszy semestr

Anna Kmiołek-Gizara

5.02.2021

Koniec semestru klas I-III

 

5.02 2021

Zebranie z rodzicami – podsumowanie pracy po I semestrze

Paweł Kiela

1.04-6.04.2021

Przerwa świąteczna

 

9.04.2020

Zebranie z rodzicami –poinformowanie o proponowanych ocenach w klasach maturalnych

Paweł Kiela

23.04.2021

Wystawienie ocen w klasach programowo najwyższych

Wszyscy nauczyciele

27.04.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej -klasyfikacja klas maturalnych

Anna Kmiołek-Gizara

30.04.2021

Zakończenie klas programowo najwyższych

Anna Kmiołek-Gizara

Samorząd

4-20.05.2021

Egzaminy maturalne

Angelika Chrzanowska

maj

Patriotyczne święta majowe

Nauczyciele historii, wychowawcy

7.06-21.06.2021

Egzaminy zawodowe

Paweł Kiela

28.06.2021

Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach końcoworocznych

Wychowawcy, wszyscy nauczyciele

18.06.2021

Wystawienie ocen końcowych

Wszyscy nauczyciele

21.06.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej –klasyfikacja końcoworoczna

Anna Kmiołek-Gizara

25.06.2021

Zakończenie zajęć edukacyjnych

Anna Kmiołek-Gizara

Samorząd uczniowski

26.06-31.08.2021

Ferie letnie

 

30.06.2021

Zebranie Rady Pedagogicznej Podsumowanie roku szkolnego

Anna Kmiołek-Gizara

 

Przekazanie świadectw maturalnych

sekretariat

3.07.2021

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego

Angelika Chrzanowska

23-24.08.2021

Egzamin maturalny-sesja poprawkowa

Angelika Chrzanowska

25-26.08.2021

Egzaminy poprawkowe

Angelika Chrzanowska

Wg odrębnego harmonogramu

Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Angelika Chrzanowska