„ Warto jest służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcać.” 

18 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli                                                       w zajęciach dotyczących odpowiedzialności karnej, cyberprzemocy i hejtu