DYREKTOR : p. Anna Kmiołek-Gizara

WICEDYREKTOR : p. Marzena Staniszewska-Szeliga

WICEDYREKTOR : p. Angelika Chrzanowska