Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

na rok szkolny 2016/2017 naboru na kwalifikacyjny kurs zawodowy

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie podania o podjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

1 czerwca - 28 czerwca

2016 r.

14 – 18 lipca

2016 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na kurs.

do 1 lipca 2016 r.

do 21 lipca 2016 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 lipca 2016 r.

9 sierpnia 2016 r.

4

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia oraz dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 12 lipca 2016 r.

do 17 sierpnia 2016 r

 

Odwołanie od wyników rekrutacji można składać do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej