Czytam, więc jestem

  • Drukuj

Harmonogram i zakres działań przeprowadzonych w ramach projektu „Czytam, więc jestem”

- cykl spotkań metodycznych ( luty-marzec);

- cykl wieczorków literackich i Szkolnego Klubu Dyskusyjnego (cykliczne spotkania raz w miesiącu od października do czerwca);

- konkursy czytelnicze (luty-maj);

- ,,Spotkania z ludźmi książki’ (listopad-kwiecień);

- spotkanie kulturalne pod nazwą ,,Jestem bohaterem książki”(grudzień-luty);

- finał całego przedsięwzięcia połączony z konferencją bibliotekarzy, podsumowujący działania zrealizowane w ramach przedsięwzięcia- (czerwiec).