Technik Logistyk

Czas trwania nauki - 4 lata

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- Geografia

- Język obcy nowożytny