Technik Informatyk

Czas trwania nauki - 4 lata

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Wariant pierwszy

- Matematyka

- Informatyka

Wariant drugi

- Matematyka

- Fizyka