Technik Elektronik

Czas trwania nauki - 4 lata

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- Fizyka

- Matematyka