Bezpieczeństwo Narodowe

Czas trwania nauki - 3 lata

Proponowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

- Geografia

- Język obcy nowożytny