Kierunki Nauczania w roku szkolnym 2019/2020

Propozycja dla absolwentów gimnazjum

TECHNIKUM NR 1

- Technik ekonomista

- Technik informatyk

- Technik logistyk

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH

Propozycja dla absolwentów szkoły podstawowej

TECHNIKUM NR 1

- Technik informatyk

- Technik logistyk

 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Innowacja pedagogiczna w zakresie bezpieczeństwa narodowego

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 1