Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Wykaz podręczników dla uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2018/2019

 

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny              w wykazie MEN

1.

Język polski

„Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura” Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 1.

 

„Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura” Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 2.

K. Mrowcewicz

 

 

A. Nawarecki

D. Siwicka

STENTOR

 

 

STENTOR

498/1/2012

2.

Język angielski

Matura Focus 2

 

 

 

 

Pearson

 

 

672/2/2013/2015

 

3.

Język niemiecki

„Welttour ” – wybór podręcznika
 i poziomu nauczania po dokonaniu diagnozy umiejętności we wrześniu 2018 r.

Sylwia Mróz- Dwornikowska

Katarzyna Szachowska

Nowa Era

459/1/2012

4.

Język rosyjski

„НоЬый Диалог” Podręcznik+ płyta CD

Mirosław Zybert

WSiP

462/1/2012

5.

Wiedza o kulturze

„Ciekawi świata” Wiedza o kulturze

Anna Kisielewska

Andrzej Kisielewski

OPERON

631/2012

6.

Historia

Historia. Po prostu. Zakres podstawowy

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

WSiP

558/2012

7.

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie . Zakres podstawowy

Janusz Maleska

Zbigniew Smutek

Beata Surmacz

OPERON

407/2011

8.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Nowa Era

467/2012/2015

9.

Geografia

Czas na geografię

Barbara Lenartowicz

Marcin Wójcik

Szkolne PWN

355/2011

 

10.

Biologia

„ Biologia. Po prostu.” Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

Karolina Archacka

Rafał Archacki

Krzysztof Spalik

Joanna Stocka

WSiP

 

532/2012

 

 

 

11.

Chemia

„To jest chemia”- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

12.

Fizyka

„Świat fizyki” - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Maria Fijałkowska

ZAMKOR

394/2011

13.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik do liceów  i techników zakres podstawowy.

 

Zbiór zadań do liceów i techników zakres podstawowy.

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

 

 

563/1/2012

14.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba

 

Migra

748/2015

15.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla

 bezpieczeństwa. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

Mariusz Goniewicz

Anna W. Nowak-Kowal

Zbigniew Smutek

OPERON

411/2012

16.

Religia

„ Świadczę o Jezusie  w kościele”

ks. Robert Skrus

ks. Wiesław Galant

Gaudium Lublin

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

 

Wykaz podręczników dla uczniów klasy I Technikum Nr 1 na rok szkolny 2018/2019

Technik ekonomista

 

Przedmioty ogólnokształcące

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny              w wykazie MEN

1.

Język polski

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 1.
Warszawa 2012

 

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 2.

K. Mrowcewicz

 

A. Nawarecki

D. Siwicka

STENTOR

 

STENTOR

498/1/2012

2.

Język angielski

Matura Focus 2

 

 

 

Pearson

 

672/2/2013/2015

3.

Język niemiecki

Welttour  – wybór podręcznika
 i poziomu nauczania po dokonaniu diagnozy umiejętności we wrześniu 2018 r.

Sylwia Mróz- Dwronikowska

Katarzyna Szachowska

Nowa Era

459/1/2012

4.

Język rosyjski

НоЬый Диалог 1

Podręcznik+ płyta CD

Mirosław Zybert

WSiP

462/1/2012

5

Wiedza o kulturze

Ciekawi świata Wiedza o kulturze

Anna Kisielewska

Andrzej Kisielewski

OPERON

631/2012

6.

Historia

Historia. Po prostu. Zakres podstawowy

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

WSiP

558/2012

7

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Nowa Era

467/20122015

8.

Geografia

Czas na geografię

Barbara Lenartowicz

Marcin Wójcik

Szkolne PWN

355/2011

 

9.

Biologia

Biologia. Po prostu.Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Karolina Archacka

Rafał Archacki

Krzysztof Spalik

WSiP

532/2012

 

10.

Chemia

To jest chemia- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

11.

Fizyka

Świat fizyki - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Maria Fijałkowska

ZAMKOR

394/2011

12.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik do liceów   i techników zakres podstawowy.

               

Zbiór zadań do liceów i techników zakres podstawowy .

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

 

 

 

563/1/2012

13.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba

 

Migra

748/2015

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

Mariusz Goniewicz

Anna W. Nowak-Kowal

Zbigniew Smutek

OPERON

411/2012

15.

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bukała Wanda,
Szczęch Krzysztof

 

WSiP

 

16.

Religia

Świadczę o Jezusie  w kościele

ks. Robert Skrus

ks. Wiesław Galant

Gaudium Lublin

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

 

Przedmioty zawodowe

17.

Przedsiębiorca              w gospodarce rynkowej

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

WSiP

-

18.

Działalność przedsiębiorstwa

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja A.35

Beata Kusiak, Marzena Krigar-Koj, Krzysztof Koj, Ewa Janiszewska-Świderska, Wioletta Turowska

Helion 2016

-

                   

 

 

Wykaz podręczników dla uczniów klasy I Technikum Nr 1 na rok szkolny 2018/2019

Technik ekonomista

 

Przedmioty ogólnokształcące

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny              w wykazie MEN

1.

Język polski

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 1.
Warszawa 2012

 

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum i technikum, cz. 2.

K. Mrowcewicz

 

A. Nawarecki

D. Siwicka

STENTOR

 

STENTOR

498/1/2012

2.

Język angielski

Matura Focus 2

 

 

 

Pearson

 

672/2/2013/2015

3.

Język niemiecki

Welttour  – wybór podręcznika
 i poziomu nauczania po dokonaniu diagnozy umiejętności we wrześniu 2018 r.

Sylwia Mróz- Dwronikowska

Katarzyna Szachowska

Nowa Era

459/1/2012

4.

Język rosyjski

НоЬый Диалог 1

Podręcznik+ płyta CD

Mirosław Zybert

WSiP

462/1/2012

5

Wiedza o kulturze

Ciekawi świata Wiedza o kulturze

Anna Kisielewska

Andrzej Kisielewski

OPERON

631/2012

6.

Historia

Historia. Po prostu. Zakres podstawowy

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

WSiP

558/2012

7

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Nowa Era

467/20122015

8.

Geografia

Czas na geografię

Barbara Lenartowicz

Marcin Wójcik

Szkolne PWN

355/2011

 

9.

Biologia

Biologia. Po prostu.Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Karolina Archacka

Rafał Archacki

Krzysztof Spalik

WSiP

532/2012

 

10.

Chemia

To jest chemia- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

11.

Fizyka

Świat fizyki - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Maria Fijałkowska

ZAMKOR

394/2011

12.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik do liceów   i techników zakres podstawowy.

               

Zbiór zadań do liceów i techników zakres podstawowy .

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

 

 

 

563/1/2012

13.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba

 

Migra

748/2015

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

Mariusz Goniewicz

Anna W. Nowak-Kowal

Zbigniew Smutek

OPERON

411/2012

15.

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bukała Wanda,
Szczęch Krzysztof

 

WSiP

 

16.

Religia

Świadczę o Jezusie  w kościele

ks. Robert Skrus

ks. Wiesław Galant

Gaudium Lublin

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

 

Przedmioty zawodowe

17.

Przedsiębiorca              w gospodarce rynkowej

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

WSiP

-

18.

Działalność przedsiębiorstwa

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Kwalifikacja A.35

Beata Kusiak, Marzena Krigar-Koj, Krzysztof Koj, Ewa Janiszewska-Świderska, Wioletta Turowska

Helion 2016

-

                   

 

Wykaz podręczników dla uczniów klasy I Technikum Nr 1 na rok szkolny 2018/2019

Technik logistyk

 

Przedmioty ogólnokształcące

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny              w wykazie MEN

1.

Język polski

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura. Podręcznik dla klasy I liceum
i technikum, cz. 1.  Warszawa 2012

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum
i technikum, cz. 2.  Warszawa 2012

K. Mrowcewicz

 

A. Nawarecki

D. Siwicka

STENTOR

 

 

STENTOR

498/1/2012

2.

Język angielski

Matura Focus 2

 

 

 

 

Pearson

 

 

672/2/2013/2015

 

3.

Język niemiecki

Welttour  – wybór podręcznika
 i poziomu nauczania po dokonaniu diagnozy umiejętności we wrześniu 2018 r.

Sylwia Mróz- Dwronikowska

Katarzyna Szachowska

Nowa Era

459/1/2012

4.

Język rosyjski

НоЬый Диалог1 Podręcznik+ płyta CD

Mirosław Zybert

WSiP

462/1/2012

5.

Wiedza o kulturze

Ciekawi świata. Wiedza o kulturze

Anna Kisielewska

Andrzej Kisielewski

OPERON

631/2012

6.

Historia

Historia. Po prostu. Zakres podstawowy

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

WSiP

558/2012

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Nowa Era

467/2012/2015

8.

Geografia

Czas na geografię

Barbara Lenartowicz

Marcin Wójcik

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

 

355/2011

 

9.

Biologia

„Biologia. Po prostu. Zakres Podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Karolina Archacka

Rafał Archacki

Krzysztof Spalik

WSiP

532/2012

 

10.

Chemia

„To jest chemia”- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

11.

Fizyka

„Świat fizyki” - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Maria Fijałkowska

ZAMKOR

394/2011

12.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik do liceów  
i techników zakres podstawowy.

 

Zbiór zadań do liceów i techników zakres podstawowy.

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

 

 

 

563/1/2012

13.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba

 

Migra

748/2015

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

Mariusz Goniewicz

Anna W. Nowak-Kowal

Zbigniew Smutek

OPERON

 411/2012

15.

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Krzysztof Szczęch, Wanda Bukała,

 

 

16.

Religia

„ Świadczę o Jezusie  w kościele”

ks. Robert Skrus

ks. Wiesław Galant

Gaudium Lublin

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

Przedmioty zawodowe

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika, wydawnictwo

Autor podręcznika

Numer dopuszczenia podręcznika

UWAGI


1.

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue,

Dopuszczony do użytku szkolnego 2017

KPS i OMZ - Podręcznik do kształcenia zawodowego

2.

Gospodarka magazynowa

Obsługa magazynów. Kwalifikacja AU.22. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk i magazynier. Część 1

Jarosław Stolarski, Joanna Śliżewska, Anna...

Dopuszczony do użytku szkolnego 2017

Kwalifikacja AU.22

1. część kwalifikacji Realizacja procesów magazynowych

3.

Magazyny produkcyjne

Obsługa magazynów. Kwalifikacja AU.22. Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk i magazynier. Część 2

Andrzej Kij, Joanna Śliżewska, Dorota..

Dopuszczony do użytku szkolnego 2017

Kwalifikacja AU.22

2. część kwalifikacji Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

4.

Magazyny dystrybucyjne

Kwalifikacja AU.22

3. część kwalifikacji Obsługa magazynów dystrybucji)

5.

język obcy w logistyce

MY Logistics, język angielski dla logistyków, ILiM Biblioteka Logistyka

A. Matulewska, M.Matulewski

Dopuszczony do użytku szkolnego 2012

Zgodnie z podstawą programową -JOZ

6.

Procesy magazynowe

Pracownia gospodarki materiałowej

Jarosław Stolarski,

Dopuszczony do użytku szkolnego 2017

Kwalifikacja AU.22

Wykaz podręczników dla uczniów klasy I Technikum Nr 1 na rok szkolny 2018/2019

Technik elektronik

 

Przedmioty ogólnokształcące

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny              w wykazie MEN

1.

Język polski

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum
i technikum, cz. 1.  Warszawa 2012

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura  Podręcznik dla klasy I liceum
i technikum, cz. 2.  Warszawa 2012

K. Mrowcewicz

 

A. Nawarecki

D. Siwicka

STENTOR

 

 

STENTOR

498/1/2012

2.

Język angielski

Matura Focus 2

 

 

 

 

Pearson

 

 

672/2/2013/2015

 

3.

Język niemiecki

Welttour  – wybór podręcznika
 i poziomu nauczania po dokonaniu diagnozy umiejętności we wrześniu 2018 r.

Sylwia Mróz- Dwronikowska

Katarzyna Szachowska

Nowa Era

459/1/2012

4.

Język rosyjski

НоЬый Диалог 1. Podręcznik+ płyta CD

Mirosław Zybert

WSiP

462/1/2012

5.

Wiedza o kulturze

Ciekawi świata Wiedza o kulturze

Anna Kisielewska

Andrzej Kisielewski

OPERON

631/2012

6.

Historia

Historia. Po prostu. Zakres podstawowy

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

WSiP

558/2012

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Nowa Era

467/2012/2015

8.

Geografia

Czas na geografię

Barbara Lenartowicz

Marcin Wójcik

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

355/2011

 

9.

Biologia

Biologia. Po prostu. Zakres Podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Karolina Archacka

Rafał Archacki

Krzysztof Spalik

WSiP

532/2012

 

10.

Chemia

To jest chemia- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

11.

Fizyka

Świat fizyki - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Maria Fijałkowska

ZAMKOR

394/2011

12.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik do liceów  
i techników zakres podstawowy.

 

Matematyka. Podręcznik do liceów 
 i techników zakres podstawowy                i rozszerzony
 

Zbiór zadań do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

 

 

 

563/1/2012

13.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba

 

Migra

748/2015

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

Mariusz Goniewicz

Anna W. Nowak-Kowal

Zbigniew Smutek

OPERON

 411/2012

15.

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bukała Wanda,
Szczęch Krzysztof

 

WSiP

 

16.

Religia

„Świadczę o Jezusie  w kościele

ks. Robert Skrus

ks. Wiesław Galant

Gaudium Lublin

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

*Wykaz podręczników do kształcenia zawodowego podany będzie we wrześniu

Wykaz podręczników dla uczniów klasy I Technikum Nr 1 na rok szkolny 2018/2019

Technik informatyk

Przedmioty ogólnokształcące

Lp.

Przedmiot

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Nr ewidencyjny              w wykazie MEN

1.

Język polski

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum
i technikum, cz. 1.  Warszawa 2012

Przeszłość to dziś. Literatura, język, kultura Podręcznik dla klasy I liceum
i technikum, cz. 2.  Warszawa 2012

K. Mrowcewicz

 

A. Nawarecki

D. Siwicka

STENTOR

 

 

STENTOR

498/1/2012

2.

Język angielski

Matura Focus 2

 

 

 

Pearson

 

 

672/2/2013/2015

 

3.

Język niemiecki

Welttour  – wybór podręcznika
 i poziomu nauczania po dokonaniu diagnozy umiejętności we wrześniu 2018 r.

Sylwia Mróz- Dwronikowska

Katarzyna Szachowska

Nowa Era

459/1/2012

4.

Język rosyjski

НоЬый Диалог 1 Podręcznik+ płyta CD

Mirosław Zybert

WSiP

462/1/2012

5.

Wiedza o kulturze

Ciekawi świata Wiedza o kulturze

Anna Kisielewska

Andrzej Kisielewski

OPERON

631/2012

6.

Historia

Historia. Po prostu. Zakres podstawowy

Rafał Dolecki

Krzysztof Gutowski

Jędrzej Smoleński

WSiP

558/2012

7.

Podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Nowa Era

467/2012/2015

8.

Geografia

Czas na geografię

 

 

Barbara Lenartowicz

Marcin Wójcik

 

Wydawnictwo Szkolne PWN

 

 

355/2011

 

9.

Biologia

Biologia. Po prostu.Zakres Podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

Karolina Archacka

Rafał Archacki

Krzysztof Spalik

WSiP

532/2012

 

10.

Chemia

To jest chemia- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

11.

Fizyka

Świat fizyki”- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Maria Fijałkowska

ZAMKOR

394/2011

12.

Matematyka

Matematyka. Podręcznik do liceów  
i techników zakres podstawowy.

 

Matematyka. Podręcznik do liceów 
 i techników zakres podstawowy                i rozszerzony
 

Zbiór zadań do liceów i techników zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Kurczab

E. Kurczab

E. Świda

Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro

412/1/2012

 

 

 

563/1/2012

13.

Informatyka

Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba

 

Migra

748/2015

14.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa. Seria Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy

Mariusz Goniewicz

Anna W. Nowak-Kowal

Zbigniew Smutek

OPERON

 411/2012

15.

Bezpieczeństwo
i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bukała Wanda,
Szczęch Krzysztof

 

WSiP

 

16.

Religia

 Świadczę o Jezusie  w kościele

ks. Robert Skrus

ks. Wiesław Galant

Gaudium Lublin

AZ-41-01/10-LU-1/12

 

*Wykaz podręczników do kształcenia zawodowego podany będzie we wrześniu