Kodeks Zachowań Ucznia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

  • Uczeń nie toleruje i nie przejawia zachowań agresywnych. Bicie, obrażanie, poniżanie i szykanowanie są zabronione. Uczeń unika niebezpieczeństwa, przestrzegając zakazu opuszczania terenu szkoły.
  • Uczeń nie pali, nie pije i nie używa innych środków psychoaktywnych w szkole i poza nią. Nie namawia do tego innych.
  • Uczeń nie chodzi w szkole w kurtce i nakryciu głowy. Na lekcjach nie je, nie pije, nie żuje gumy, ma wyłączony telefon komórkowy (w sytuacjach wyjątkowych nauczyciel może odwołać zakaz).
  • Uczeń kłania się nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz odnosi się do nich z szacunkiem. Używa zwrotów grzecznościowych.
  • Strój i wygląd uczniowski ma być schludny, przyzwoity i skromny.
  • Uczeń nie przeklina, nie używa wulgaryzmów i nie krzyczy, panuje nad emocjami.
  • Uczeń dba o porządek i higienę osobistą. Nie śmieci, nie maluje i nie niszczy ścian, ławek i krzeseł, , nie dewastuje mienia publicznego
  • Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia naszej szkoły.

 

Daria Chymkowska

Przewodnicząca SU

        

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej