Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski aktywizuje społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa. Możliwość realizacji własnych pomysłów motywuje uczniów do aktywnego działania i ukazywania innym zachowań promujących pożądane postawy. Rozwijanie pasji i zainteresowań, satysfakcja z realizacji własnych pomysłów oraz wpływ na organizację życia szkolnego wpływa w znacznym stopniu na zwiększenie poczucia własnej wartości, a przez to wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

                                                                                 

Dlaczego warto działać w SU:

- mamy wpływ na nasze najbliższe otoczenie
- mamy możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce
- wpływamy na poprawę komunikacji w szkole
- uczymy się pracy w grupie, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji, uczymy się negocjowania
i osiągania kompromisów
- działanie w samorządzie to dobra lekcja demokracji, organizując wybory do władz SU uczymy się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym
- działanie w SU daje możliwość odkrywania talentów i bycie dobrym w innych obszarach niż wymagana programem wiedza
- integrujemy uczniów, zapewniamy równowagę pomiędzy nauką i zabawą i tworzymy w szkole dobrą atmosferę
- inicjujemy przeróżne działania ucząc się odpowiedzialności i przedsiębiorczości
- promujemy szkołę na zewnątrz

 

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:  Bartosz Grąbczewski

Opiekunowie :   Danuta Filipiak

                          Aleksandra Lasocka

                          Anna Matuszewska

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej