Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego 2015/2016

Sprawozdanie z działalności Samorządu Szkolnego

I semestr  roku szkolnego 2015/2016

 

             - Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016;

- Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2015/2016;

- Współpraca przy organizowaniu peregrynacji symboli Światowych Dni Młodzieży

- Współpraca przy organizowaniu ślubowania klas pierwszych;

- Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

- Włączenie się w przygotowanie akademii z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę;

- Wykonanie dekoracji świątecznej : ubranie choinki , przygotowanie gazetki związanej ze świętami Bożego Narodzenia;

- Włączenie się w przygotowanie uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia;

-  Przedstawiciele Samorządu Szkolnego brali udział w uroczystościach upamiętniających ważne rocznice państwowe;

-  Samorząd Szkolny był odpowiedzialny za pomoc logistyczną przy wykonywaniu zdjęć klasowych;

-  Aktualizowanie gablot, będących pod opieką Samorządu Szkolnego.

 

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego

za drugi semestr roku szkolnego 2015/2016

W drugim semestrze bieżącego roku szkolnego SU przeprowadził następujące akcje:

- Z okazji Dnia Zakochanych została przygotowana specjalna skrzynka, by każdy kto jest zakochany mógł przesłać  swojej wybrance anonimowy list.

- Włączyliśmy się w przygotowanie VIII Płockiego Maratonu Biblijnego.

- Pomagaliśmy w przygotowaniu imprez szkolnych:

- zakończenie roku szkolnego dla maturzystów,

- zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

- Współorganizowaliśmy Dzień Otwarty Szkoły.

- Uczestniczyliśmy w promocji szkoły.

- Złożyliśmy wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów dla prymusów szkoły.

- Wykonaliśmy gazetki tematyczne:

- walentynki

- dzień Kobiet

- święta wielkanocne

- dzień Matki

- Światowe Dni Młodzieży.

 

 

 

Kodeks Zachowań Ucznia Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

 • Uczeń nie toleruje i nie przejawia zachowań agresywnych. Bicie, obrażanie, poniżanie i szykanowanie są zabronione. Uczeń unika niebezpieczeństwa, przestrzegając zakazu opuszczania terenu szkoły.
 • Uczeń nie pali, nie pije i nie używa innych środków psychoaktywnych w szkole i poza nią. Nie namawia do tego innych.
 • Uczeń nie chodzi w szkole w kurtce i nakryciu głowy. Na lekcjach nie je, nie pije, nie żuje gumy, ma wyłączony telefon komórkowy (w sytuacjach wyjątkowych nauczyciel może odwołać zakaz).
 • Uczeń kłania się nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły oraz odnosi się do nich z szacunkiem. Używa zwrotów grzecznościowych.
 • Strój i wygląd uczniowski ma być schludny, przyzwoity i skromny.
 • Uczeń nie przeklina, nie używa wulgaryzmów i nie krzyczy, panuje nad emocjami.
 • Uczeń dba o porządek i higienę osobistą. Nie śmieci, nie maluje i nie niszczy ścian, ławek i krzeseł, , nie dewastuje mienia publicznego
 • Kultura osobista jest wizytówką każdego ucznia naszej szkoły.

 

Daria Chymkowska

Przewodnicząca SU

        

Sprawozdanie z działalności SU w roku szkolnym 2012/2013

 

 1. Przygotowaliśmy uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013;
 2. Opracowaliśmy plan pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2012/2013;
 3. Zorganizowaliśmy ślubowanie klas pierwszych;
 4. Przygotowaliśmy akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej;
 5. Włączyliśmy się w przygotowanie akademii z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę;
 6. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego brali udział w spotkaniu z prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, które odbyło się w AH w Pułtusku z okazji Święta Niepodległości;
 7. Zorganizowaliśmy mikołajki (uczniowie, którzy w tym dniu mieli czapki Mikołaja byli zwolnieni 
  z obowiązku odpowiedzi ustnej);
 8. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego brali udział w relacji z polsko-ukraińskiej wymiany młodzieżowej, zorganizowanej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku;
 9. Włączyliśmy  się w przygotowanie akademii z okazji świąt Bożego Narodzenia; wykonaliśmy dekorację świąteczną na korytarzu.
 10. Przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy dla uczennicy z Liceum Ogólnokształcącego w Makowie Mazowieckim, chorej na stwardnienie rozsiane;
 11. Przedstawiciele Samorządu Szkolnego brali udział w uroczystościach upamiętniających ważne rocznice państwowe;
 12. Zorganizowaliśmy sesję zdjęciową dla wszystkich klas z naszej szkoły;
 13. Aktualizowaliśmy gabloty, będące pod opieką Samorządu Szkolnego;
 14. Zbieramy nakrętki dla chorej Oliwki.

 

Daria Chymkowska

Przewodnicząca SU

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014

 • Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego na rok szkolny 2013/2014;
 • Przygotowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014;
 • Włączenie się w przygotowanie korowodu podczas obchodów Dni św. Mateusza;
 • Włączenie się w przygotowanie ślubowania klas I;
 • Włączenie się w przygotowanie święta dnia edukacji narodowej
 • Zorganizowanie wyborów do Samorządu Szkolnego;
 • Włączenie się w przygotowanie akademii z okazji odzyskania przez Polskę  niepodległości;
 • Kontynuacja akcji Zakręcona nakrętka dla Oliwki;
 • Zorganizowanie Mikołajek;
 • Przygotowanie Wigilii szkolnej;
 • Zorganizowanie walentynek;
 • Zorganizowanie obchodów Dnia Wiosny;
 • Włączenie się w przygotowanie zakończenia  roku  klas maturalnych;
 • Aktualizacja gablot będących pod opieką Samorządu Uczniowskiego;
 • Włączenie się w przygotowanie zakończenia roku szkolnego 2013/2014.

 

 

Zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014. 

 

 

Daria Chymkowska

Przewodnicząca SU

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski aktywizuje społeczność szkolną do działań służących zapobieganiu zjawiskom agresji i poprawie bezpieczeństwa. Możliwość realizacji własnych pomysłów motywuje uczniów do aktywnego działania i ukazywania innym zachowań promujących pożądane postawy. Rozwijanie pasji i zainteresowań, satysfakcja z realizacji własnych pomysłów oraz wpływ na organizację życia szkolnego wpływa w znacznym stopniu na zwiększenie poczucia własnej wartości, a przez to wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa.

                                                                                 

Dlaczego warto działać w SU:

- mamy wpływ na nasze najbliższe otoczenie
- mamy możliwość rozwijania swoich umiejętności w praktyce
- wpływamy na poprawę komunikacji w szkole
- uczymy się pracy w grupie, dobrego zarządzania czasem, autoprezentacji, uczymy się negocjowania
i osiągania kompromisów
- działanie w samorządzie to dobra lekcja demokracji, organizując wybory do władz SU uczymy się świadomego uczestnictwa w życiu społecznym
- działanie w SU daje możliwość odkrywania talentów i bycie dobrym w innych obszarach niż wymagana programem wiedza
- integrujemy uczniów, zapewniamy równowagę pomiędzy nauką i zabawą i tworzymy w szkole dobrą atmosferę
- inicjujemy przeróżne działania ucząc się odpowiedzialności i przedsiębiorczości
- promujemy szkołę na zewnątrz

 

Przewodnicząca Samorządu Szkolnego:  Daria Chymkowska

Opiekunowie :   Anna Chmielewska

                        Danuta Filipiak

                        Aleksandra Lasocka

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej