Spektakl profilaktyczny "LOL"

18 marca 2019 r. uczniowie klas II LO i I TL obejrzeli spektakl profilaktyczny "LOL" . Tematyka przedstawienia dotyczyła przemocy fizycznej i psychicznej zarówno w domu, jak i w środowisku rówieśniczym . Koordynatorki spotkania : p. Aleksandra Lasocka , p.Izabela Nuszkiewicz.

 

Zaproszenie

Ruszkowiacy dla Klubu Srebrnego Wieku

Ruszkowiacy dla Klubu Srebrnego Wieku
 

 15 marca br. w siedzibie Klubu Srebrnego Wieku w Pułtusku odbyło się spotkanie uczniów ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z seniorami, podczas którego kreatywna młodzież z naszej szkoły zaprezentowała projekty edukacyjne „Art ennobles –sztuka uszlachetnia” oraz ,,Inter Media”, zapobiegający cyberprzemocy. Przedsięwzięcia są realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. A.Ś.

Projekt ,,Art ennobles – sztuka uszlachetnia” w PSP w Płocochowie

Projekt ,,Art ennobles" w PSP w Płocochowie
 

14 marca br. grupa kreatywnych uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im J. Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyła w spotkaniu z dziećmi z PSP w Płocochowie. Młodzież przeczytała młodszym kolegom i koleżankom fragmenty znanych utworów literackich. Spotkanie było częścią projektu edukacyjnego „Art ennobles –sztuka uszlachetnia” , realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. A.Ś.

 

 

,,Sztuka uszlachetnia” – spotkanie w PSP w Przewodowie

Spotkanie w Przewodowie
 

12 marca br. Dawid Wielgo - uczeń Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku spotkał się z dziećmi z PSP im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Przewodowie. Celem wizyty było zapoznanie uczniów z fragmentami znanych utworów literackich. Przedsięwzięcie jest częścią projektu „ Art ennobles - sztuka uszlachetnia”, realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej ,,Zwolnieni z teorii’’ . A.Ś.

,,Inter Media” w SOSW w Pułtusku

,,Inter Media” w SOSW
 

 12 marca br. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku przeprowadziła w SOSW warsztaty edukacyjne, dotyczące problemu agresji w sieci. Daniel Klara i Mateusz Wróblewski z klasy I TI przedstawili zagrożenia związane z cyberprzemocą. Uczniowie SOSW mogli również obejrzeć skecz teatralny w wykonaniu grupy młodzieży z Zespołu, realizującej przedsięwzięcie ,,Art – ennobles – sztuka uszlachetnia”. Spotkanie było częścią projektu ,,Inter Media”, realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej ,,Zwolnieni z teorii”. A.Ś.

Galeria zdjęć

 

,, Sztuka uszlachetnia” – kreatywni Ruszkowiacy

,, Sztuka uszlachetnia"
 

 W bieżącym roku szkolnym grupa Kreatywnej Młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje projekt ,,Art ennobles –sztuka uszlachetnia” w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Zwolnieni z teorii”. 9 marca br. uczniowie Zespołu przedstawili humorystyczny skecz podczas Dnia Kobiet Koła Gospodyń Wiejskich z Grabówca. Prezentacja w wykonaniu Katarzyny Guławskiej, Julii Bielińskiej, Emilii Kwiatkowskiej, Łukasza Rembeckiego, Filipa Kołakowskiego, Dawida Wielgo, Piotra Rogalskiego, Dawida Sakowskiego, Kacpra Balcerzaka, Bartosza Zdrożnego została nagrodzona gromkimi brawami. E.K.

Ruszkowiacy „Zwolnieni z teorii” w PSP nr 4 Pułtusku.

„Zwolnieni z teorii” w PSP nr 4
 

 Dwa zespoły uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizują projekty edukacyjne w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Przedsięwzięcie „Art ennobles – sztuka uszlachetnia” ma na celu propagowanie szeroko pojętej kultury. Służą temu różnorodne działania podejmowane przez kreatywnych uczniów Zespołu (Sebastiana Pęka, Łukasza Rembeckiego, Dawida Wielgo, Filipa Kołakowskiego, Klaudii Przewłockiej i Katarzyny Guławskiej), między innymi: prezentowanie scenek parateatralnych, czytanie znanych utworów literackich. Zupełnie inny charakter ma projekt „Inter-Media”, zapobiegający cyberprzemocy. Jego realizatorzy - Mateusz Wróblewski, Damian Todorowski, Mateusz Malik, Dawid Wronowski, Daniel Klara pokazują sposoby zapobiegania agresji w sieci. Zaangażowani w projekty uczniowie Zespołu zaprezentowali efekty swojej pracy w PSP nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku. Ich przedsięwzięcie spotkało się z zainteresowaniem młodszych kolegów. Koordynatorkami projektów są nauczycielki: p. Dorota Sobocińska i p. Anna Świerczewska. S.P.

Galeria zdjęć

„Art ennobles - sztuka uszlachetnia”

Warsztaty czytelnicze
 

 W bieżącym roku szkolnym grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje projekt „Art – ennobles – sztuka uszlachetnia” w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. W minionym tygodniu kreatywna młodzież zorganizowała warsztaty czytelnicze dla dzieci z PSP nr 3 im. T. Kościuszki w Pułtusku. Sebastian Pęk, Łukasz Rembecki oraz Dawid Wielgo w ciekawy – parateatralny sposób zaprezentowali fragmenty utworów : „Igrzysk śmierci” Suzanne Gollins oraz „Mikołajka” R. Gościnnego i J.J.Sempe. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się pobudzające wyobraźnię karty pracy ,przygotowane przez uczniów realizujących projekt. Koordynatorką przedsięwzięcia jest p. Dorota Sobocińska. A.Ś.

Galeria zdjęć

Warsztaty językowo-kulturowe

Warsztaty językowo-kulturowe
 

22 lutego br. uczniowie naszej szkoły mieli niepowtarzalną możliwość wzięcia udziału w warsztatach językowo-kulturowych, które zostały przeprowadzone przez zaproszonych wolontariuszy z Centrum Międzynarodowej Wymiany Młodzieży i Wolontariatu w Pułtusku. Spotkanie rozpoczęła wicedyrektor szkoły - pani Dorota Majkowska. W zajęciach wzięli udział uczniowie z klas: 2 LOb, 4 TL, 3 TLa, 4 TEK oraz 4 TI. Młodzież wysłuchała ciekawych prezentacji o Niemczech, Turcji oraz Tajwanie, a w dalszej części warsztatów wszyscy zagrali w grę Tingo-Tango, podczas której uczestnicy mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania dotyczące różnych ciekawostek o krajach świata. Zajęcia dla naszych uczniów poprowadzili wolontariusze: Tobi i Ann-Katrin Sorg z Niemiec, Trevas Chuang z Tajwanu, Begum Cetin z Turcji.

Czytaj więcej...

Odkryj swoje kompetencje zawodowe!

Warsztaty
 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku angażują się w wiele inicjatyw, mających na celu wszechstronny rozwój zawodowy i społeczny. 25 lutego br. młodzież z klas III TI a i III TI b uczestniczyła w warsztatach na temat kompetencji zawodowych. Prowadząca zajęcia – p. Joanna Groszkowska , HR Manager w firmie MARDOM w ciekawy sposób przybliżyła zasady pracy zespołowej. Uczniowie rozwiązali również test, określający ich kompetencje osobowe. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Zawodowcy przyszłości”, koordynowanego przez p. Dorotę Sobocińską i p. Annę Świerczewską. E.R.

„Art ennobles – sztuka uszlachetnia” w SOSW w Pułtusku.

„Art ennobles” w SOSW w Pułtusku

 W czwartek – 21 lutego br. odbyło się kolejne spotkanie edukacyjne w ramach projektu „Art ennobles – sztuka uszlachetnia”, będącego częścią ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. Tym razem znane teksty literackie odczytali wychowankom Ośrodka uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku – Sebastian Pęk i Łukasz Rembecki. E.R.

Ruszkowiacy w konkursie BHP.

Konkurs BHP
 

 20 lutego br. uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku - Magdalena Siemieniak (klasa II TI) uczestniczyła w regionalnym etapie konkursu „Kultura bezpieczeństwa”, zorganizowanego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Magdalena z bardzo dobrym wynikiem rozwiązała test, dotyczący BHP oraz prawa pracy. „Celem konkursu było kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat prawnej ochrony i bezpieczeństwa pracy”- powiedziała wręczająca nagrody p. Jolanta Koszałka - Okręgowy Inspektor Pracy. Uczennicę do konkursu przygotowywała p. Dorota Sobocińska. A.Ś.

Ruszkowiacy w PSP Nr 3 w Pułtusku.

„Art ennobles” – sztuka uszlachetnia to projekt edukacyjny, realizowany przez grupę uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku. Celem przedsięwzięcia jest szeroko pojęta edukacja kulturalna. 19 lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 odbyło się spotkanie, podczas którego uczniowie Zespołu zapoznawali dzieci ze znanymi tekstami literackimi. Projekt Ruszkowiaków (koordynowany przez p.Dorotę Sobocińską), realizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii”. 
E.R.

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

pod hasłem: „ROSJA I JEJ SYMBOLE ”

I. Organizatorzy

Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego

Bożena Jaskulska - nauczycielka języka rosyjskiego;

Katarzyna Dyga - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych;

Sławomir Jaskulski - nauczyciel przedmiotów informatycznych.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Czytaj więcej...

„Art ennobles” – Ruszkowiacy dla przedszkolaków

13 lutego br. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku odwiedziła dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusku. Celem spotkania, stanowiącego część projektu edukacyjnego „Art ennobles – sztuka uszlachetnia”, była popularyzacja szeroko pojętej kultury . Nasi uczniowie – Łukasz Rembecki i Dawid Wielgo zapoznali dzieci ze znanymi tekstami literackimi. Teatralny sposób zaprezentowania utworów bardzo spodobał się przedszkolakom. Spotkanie o charakterze edukacyjnym było częścią przedsięwzięcia, realizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji społecznej „Zwolnieni z teorii” pod patronatem Prezydenta RP. 
Szkolną koordynatorką projektu jest nauczycielka – p. Dorota Sobocińska.
E.R.

„Polska - moje miejsce na ziemi”, czyli lapbookowa lekcja angielskiego.

Lapbook to kolejne narzędzie, które uczniowie klasy I TEK poznali i wykorzystywali do nauki języka angielskiego. Jest to teczka, pełniąca rolę interaktywnej przestrzeni na terminy, obrazy, notatki czy też zdjęcia, które stały się inspiracją do anglojęzycznych opowiadań i prezentacji o wybranych miastach Polski. Wszystkie zebrane przez uczniów informacje zostały umieszczone w kieszonkach o przeróżnych kształtach, co nadało lapbookom indywidualny wygląd. Była to jedna z wielu lekcji, podczas której uczniowie doskonalili umiejętność planowania, organizacji przestrzeni, pracy grupowej, odpowiedzialności za wspólnie realizowany projekt, rozwijając przy tym kompetencje personalne. Przygotowywanie lapbooków było doskonałą okazją do czytania i weryfikowania anglojęzycznych informacji, a ponadto do wykonywania tłumaczeń o wybranych miejscach w Polsce w nawiązaniu do ich historii, geografii i ciekawostek kulturowych. Lapbookowe lekcje przeprowadziła pani Anna Majewska. 
A.M.

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej