DEN w Ruszkowskim

DEN w Ruszkowskim
 

12 października 2018 r. w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 3TLb, 3 LOb, 2 TI, 2 LO oraz 1 TI pod kierunkiem p. Danuty Filipiak, p. Maryny Prewęckiej, p. Ewy Smolińskiej oraz p. Anny Majewskiej. Dekoracja została przygotowana przez uczniów z klasy 3 TIb i 2 LO pod kierunkiem. p. Doroty Sobocińskiej.

Galeria zdjęć

Czytaj więcej...

Stypendyści Marszałka uhonorowani!

Stypendyści Marszałka 2018/2019
 

 Od trzech lat uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego uczestniczą w programie stypendialnym „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”, nadzorowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 11 października br. w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie odbyło się spotkanie, podczas którego zostali uhonorowani uczniowie z najlepszymi wynikami oraz wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Dyplomy i upominki wręczył p. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego. W roku szkolnym 2018/2019 dziewięciu uczniów naszej szkoły uzyskało największą liczbę punktów z rejonu ciechanowskiego w procesie rekrutacji do projektu.

Czytaj więcej...

Bruksela

BRUKSELA
 

Nagrodą dla laureatów konkursu „Wiedzy o Unii Europejskiej” dla szkół ponadgimnazjalnych, zorganizowanego przez Europosła – p. Zbigniewa Kuźmiuka był udział w wycieczce do Brukseli w dniach 5-9 października 2018 r. Wśród wyróżnionej młodzieży znalazły się: Anna Kapla i Ilona Ogrodnik z klasy IV Tek, reprezentujące Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. Podczas wyjazdu poznaliśmy piękną historię Brukseli, próbowaliśmy dań włoskich i belgijskich, zwiedziliśmy ciekawe miejsca, takie jak: Łuk Triumfalny, monumentalny model kryształu żelaza – Atomium, Leuven, Waterloo (miejsce słynnej bitwy, na pamiątkę której usypano 41 m kopiec i postawiono statuę lwa patrzącego         w kierunku Francji) oraz wiele innych wyjątkowych miejsc. Punktem kulminacyjnym wycieczki była wizyta w Parlamencie Europejskim. Anna Kapla, Ilona Ogrodnik

Życzenia

,,Beksiński Nieznany w Pułtusku’’

Uczniowie klas III LO B i I TL uczestniczyli w zwiedzaniu wystawy edukacyjnej pod tytułem ,,Beksiński Nieznany w Pułtusku’’ zorganizowanej w murach Zamku w Pułtusku. Na wystawie zgromadzono ponad 100 prac artysty, w otoczeniu których odbył się multimedialny wykład biograficzny , w czasie którego zostały omówione poszczególne etapy życia i twórczości Beksińskiego . Uczniowie zapoznali się z analizą i interpretacją dzieła sztuki-obrazu. Zostały również omówione niektóre kierunki w sztuce XIX i XX wieku. Młodzież była zachwycona twórczością Z. Beksińskiego.
M.J.

„Dziadek” byłby zadowolony

„Dziadek” byłby zadowolony.
W 1928 roku rozpoczęła się na warszawskich Bielanach budowa Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego. W grudniu tego samego roku na specjalnej tablicy umieszczono wielce znaczące słowa: ,,W 10-tą rocznicę Niepodległości za Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego, Prezesa Rady Ministrów prof. Kazimierza Bartla, stanęły mury Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego, powołanego do życia wolą i decyzją Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, aby niezmożony był duch i siła fizyczna Narodu" .

Czytaj więcej...

Lokalna Burza Mózgów

„Jestem rozsądny – jestem bezpieczny”

 8 października br. uczennice klasy II TL: Katarzyna Guławska, Klaudia Przewłocka i Magdalena Szkutnik pod opieką p. Izabeli Nuszkiewicz uczestniczyły w Lokalnej Burzy Mózgów „Jestem rozsądny – jestem bezpieczny”, zorganizowanej przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Klaudyny Potockiej                w Pułtusku. Uczestnicy spotkania wysłuchali wystąpień przedstawicieli instytucji pomocowych z terenu Gminy Pułtusk, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące profilaktyki uzależnień oraz wykonywali prace plastyczne. Celem spotkania było uświadomienie dzieciom i młodzieży złożoności problemu uzależnień, dostarczenie wiedzy nt. instytucji pomocowych, kształcenie umiejętności wykonywania zadań w zespole, integracja środowisk. Izabela Nuszkiewicz

Turniej piłki siatkowej "trójek"

Turniej "trójek"
 

9 października br. w ZSZ im. J. Ruszkowskiego odbył się turniej piłki siatkowej "trójek" . Wzięło w nim udział 58 uczniów - 16 zespołów, w tym jeden złożony z dziewcząt: Weronika Rzeczkowska, Wiktoria Jaglarska, Magdalena Nalewajk. Rozegraliśmy 28 meczów. I miejsce zajęli: Hubert Krawczyk, Sebastian Tyszkiewicz, Bartosz Mroczkowski, Sebastian Izbicki. II miejsce: Hubert Nowak, Kacper Pawlak, Rafał Skoczeń, Bartosz Wiśniewski. III miejsce: Konrad Pawlak, Kacper Balcerzak, Adrian Kozon, Piotr Rogalski. IV miejsce: Jakub Osowiecki, Bartosz Dziewulski, Jan Sadowski, Konrad Turek. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a zwycięzców i zespół dziewcząt organizatorzy nagrodzili medalami. Cykl imprez, zorganizowany w ramach cyklu ,,Niepodległa Polska nie tylko w Igrzyskach Olimpijskich” w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego został zakończony. Łącznie we wszystkich imprezach uczestniczyło 136 osób    ( uczniów i nauczycieli). Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom, uczestnikom za udział oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród. A.K.

Galeria zdjęć

 

Sztafeta 100 okrążeń

8 października br. w ZSZ im. Jana Ruszkowskiego odbyła się sztafeta 100 okrążeń, będąca częścią cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanych z okazji 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W biegu udział wzięło 8 nauczycieli i 25 uczniów.

Galeria zdjęć

Pierwszy etap XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

4 października 2018 r. uczniowie Technikum nr 1 w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w pierwszym (szkolnym) etapie XI Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Organizatorem Olimpiady jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu . Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych uczących się zawodów: technik spedytor i technik logistyk. Ma na celu: rozbudzić wśród młodych ludzi zainteresowanie tematyką logistyczną, pomoc w ocenie programu nauczania w szkołach średnich i policealnych. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Każdy z uczestników miał 40 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru ,składającego sie z 25 pytań. W olimpiadzie wzięło udział 25 uczniów.

Organizacją zajmowały się p. Małgorzata Duło i p. Marzena Staniszewska
M.D.

„Niepodległa Polska nie tylko w Igrzyskach Olimpijskich”

4 października odbyła się druga impreza cyklu sportowo – rekreacyjnego „Niepodległa Polska nie tylko      w Igrzyskach Olimpijskich”, czyli turniej piłki nożnej. Przypomnę, że pierwszym przedsięwzięciem było upublicznienie wystawy okolicznościowej na temat udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich                       i przedstawienie sylwetek wybranych sportowców i trenerów (dziękujemy za pomoc w przygotowaniu ekspozycji p. Dorocie Sobocińskiej). Wystawę można oglądać na dolnym korytarzu szkoły.

Czytaj więcej...

Uwaga konkurs

Spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku

3 października 2018 r. uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku p. Katarzyną Grzechnik i p. Arkadiuszem Chmielem dotyczącym bezpieczeństwa, konsekwencji prawnych za czyny karalne, a także konsekwencji zażywania i posiadania dopalaczy. Spotkanie otworzył i przywitał zaproszonych gości pan dyrektor Jarosław Druchniak. Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Izabela Nuszkiewicz, Angelika Chrzanowska. A.L

Zwiedzanie wystawy

27.09.2018 r. uczniowie klas II LO i I TI pod opieką p. Anny Matuszewskiej, p. Marleny Wasilewskiej, p. Maryny Prewęckiej, uczestniczyli w wycieczce programowej, której celem było zwiedzanie wystawy edukacyjnej „Beksiński Nieznany”. Na ekspozycji zaprezentowano ponad 100 prac artysty m.in. grafiki, fotografie, fotomontaż, reprodukcje obrazów. Ponadto młodzież uczestniczyła w wykładzie, podczas którego omówiono życie i twórczość Zdzisława Beksińskiego. Niezwykle interesująca prezentacja zawierała zdjęcia, fragmenty filmów oraz wywiadów. Uczniowie zostali zapoznani z analizą dzieła ikonicznego, a także z niektórymi kierunkami w sztuce XIX i XX w. Na zakończenie młodzież wzięła udział w konkursie sprawdzającym zdobytą podczas wykładu wiedzę.
A.Matuszewska

Ślubowanie klas pierwszych.

27 września br. w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych Technikum Nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły – p. Jarosław Druchniak, który przywitał uczniów, nauczycieli oraz zgromadzonych gości: „Cieszę się, że wybraliście naszą szkołę. Z pewnością dołożymy wszelkich starań, abyście mogli doskonalić się   w sferze intelektualnej, a także rozwijać swoje pasje”. 
Po uroczystości w Sali gimnastycznej odbyło się szkolenie dla rodziców w ramach realizowanego przez Zespół projektu „Cyfrowobezpieczni”, prowadzone przez policjantów z KPP w Pułtusku. 
A.Ś.

Kulturalni Ruszkowiacy.

26 września br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku z klas III TI b i IV TI zwiedzili wystawę prac Zdzisława Beksińskiego zatytułowaną „Beksiński nieznany”. Ekspozycja, którą można obejrzeć w Zamkowej Galerii Domu Polonii , składa się z dzieł wybitnego polskiego malarza, fotografika i rzeźbiarza z różnych okresów jego twórczości. Wystawa połączona była z filmem edukacyjnym poświęconym artyście, o którym niezwykle ciekawie opowiadała p. Ewa Barycka z Fundacji Beksiński.

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Banku Pekao S.A.

Już od dwóch lat Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku realizuje Powiatowy Projekt Edukacyjny „Zawodowcy przyszłości”, mający na celu podniesienie kompetencji zawodowych uczniów Technikum nr 1. Częścią przedsięwzięcia są różnego rodzaju warsztaty, spotkania studyjne, wizyty w firmach. W minionym tygodniu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość spotkania się                  z przedstawicielami Banku, którzy przybliżyli ekonomiczne zasady działania sektora bankowego oraz przedstawili ofertę skierowaną do młodych ludzi. Koordynatorką przedsięwzięcia była p. Dorota Sobocińska.Dziękujemy pracownikom Banku Pekao za poświęcony nam czas.
E.R.

październik 2018
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej