„Podaj łapę”.

„Podaj łapę”
 

 5 grudnia 2018r. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się inauguracja Projektu wychowawczo-dydaktycznego ”Podaj łapę”. Przedsięwzięcie jest realizowane przez podopiecznych SOSW oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie oraz dyrekcje obydwu szkół. Celem podejmowanych, w ramach projektu, działań jest miedzy innymi: uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby zwierząt, integrowanie uczniów poprzez wspólną pracę i dążenie do realizacji ustalonych zadań, kształtowanie umiejętności planowania, organizacji i oceny własnych działań. Zadania projektowe będą realizowane do 31 maja 2019r. Zaplanowano spotkania informacyjno - edukacyjne z wolontariuszami, akcje charytatywne, wycieczki i konkursy tematyczne oraz wiele innych interesujących przedsięwzięć. Zainteresowanych uczniów serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Dziękujemy koordynatorom z naszej szkoły pani Dorocie Sobocińskiej i pani Annie Świerczewskiej za dotychczasowe zaangażowanie.

wicedyrektor Dorota Majkowska

 

VI edycja „Olimpiady Solidarności”.

„Olimpiada Solidarności”
 

 26 listopada 2018r. 600 szkół z całej Polski uczestniczyło w VI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Solidarności Dwie dekady Historii. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w etapie szkolnym tej olimpiady uczestniczyło 14 uczniów z klasy III Technikum nr 1 w zawodzie technik informatyk. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z testu kwalifikacyjnego: Ewa Rosińska z klasy III TIb Rafał Skoczeń z klasy III TIb Olimpiadę w szkole przeprowadzono pod kierunkiem dyrekcji szkoły: p. Jarosława Druchniaka i p. Doroty Majkowskiej.

Czytaj więcej...

Konkurs ,,Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs bhp
 

 23 listopada br. w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku odbył się konkurs wiedzy o prawie pracy i bhp pod hasłem: ,,Poznaj swoje prawa w pracy”. Przedsięwzięcie stanowi część programu edukacyjnego ,,Kultura bezpieczeństwa”, realizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy. Uczestników konkursu przywitała wicedyrektor Zespołu - p. Dorota Majkowska, która życzyła wszystkim powodzenia. Uczniowie, nadzorowani przez komisję konkursową w składzie: p. Dorota Sobocińska i p. Aneta Kopczyńska-Adamczuk, odpowiadali na pytania, związane z prawami pracownika. Do etapu regionalnego zakwalifikowali się uczniowie z klas informatycznych: Magdalena Siemieniak i Sebastian Pęk. Szkolnym koordynatorem przedsięwzięcia jest p. Dorota Sobocińska. Konkurs doskonale wpisuje się w Powiatowy Projekt Edukacyjny ,,Zawodowcy przyszłości”, realizowany przez naszą szkołę. A.Ś.

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/2018/2019

ZARZĄDZENIE DYREKTORA NR 10/2018/2019

z dnia 19 listopada 2018 r.

 

28 listopada 2018 r. (środa) w godzinach  16:00  - 18:00  odbędą  się zebrania z Rodzicami oraz dzień otwarty w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku (wszystkie typy szkół dla młodzieży).

Czytaj więcej...

„Geo – Planeta”

X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta”
 

21 listopada 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego odbyła się już kolejna X Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego „Geo – Planeta” w kategorii żak, w którym szkoła bierze udział od I edycji. Jest on przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” - Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Czytaj więcej...

Spotkanie z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie

Zostań Żołnierzem
 

23 listopada 2018r. uczniowie klasy drugiej I Liceum Ogólnokształcącego z innowacją pedagogiczną        w zakresie bezpieczeństwa narodowego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli  w spotkaniu z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie - podporucznikiem Kamilem Gorczyńskim oraz 52 Batalionu Lekkiej Piechoty w Komorowie - starszym szeregowym Rafałem Kosińskim. Celem spotkania było zainteresowanie młodzieży tematem współczesnego wojska, zapoznanie z ogólnym funkcjonowaniem służby wojskowej oraz przedstawienie aktualnej oferty zawodowej służby wojskowej. Uczniowie otrzymali pełną informację o służbie zawodowej jak również szczegółowo zostały omówione poszczególne etapy kariery żołnierza zawodowego jak również poznali zasady naboru i możliwości, jakie stwarza służba kandydacka, służba przygotowawcza oraz wstąpienie do Sił Zbrojnych RP czyli Wojsk Obrony Terytorialnej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach. A.Ch.

Wycieczka

Wycieczka
 

19 listopada 2018r. uczniowie Technikum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Główne cele i założenia programowe wyjazdu edukacyjnego to: poznanie historii pałacu w Wilanowie oraz jego słynnego właściciela – króla Jana III Sobieskiego, poszerzenie wiedzy na temat kultury i architektury baroku. Opiekunami uczniów były nauczycielki: p.Marianna Jabłońska, p. Danuta Filipiak, p. Anna Matuszewska, p. Marlena Wasilewska, p. Dorota Sobocińska. M.J.

Galeria zdjęć

Odzyskanie przez Polskę niepodległości na lekcji języka angielskiego

Lekcja języka angielskiego
 

Wpisując się w tegoroczne kierunki realizacji polityki oświatowej państwa – 100 Rocznica Odzyskania Niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, młodzież klas   I TI, I TEK, I TL/E i III TEK wzięła udział w anglojęzycznej lekcji kulturowej poświęconej odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zajęcia zaczęły się od puzzlowego lodołamacza, który miał za zadanie doprowadzić uczniów do tematu i celu lekcji, podczas której tworzyli w konturze Polski mapę myśli, wpisując w nią cechy Polaków zarówno te pozytywne jak i negatywne. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i aplikacji do skanowania QR kodów rozszyfrowywali portrety ludzi, którzy mieli ogromny wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości, a następnie dopasowywali do zdjęć znanych Polaków anglojęzyczne noty biograficzne. Lekcja zawierała elementy korelacji międzyprzedmiotowej i uczenia się przez działanie. Zajęcia przeprowadziła pani Anna Majewska. A.M.

Pierwszy etap III Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.

Olimpiada
 

16 listopada 2018 r. uczniowie Technikum nr 1 w zawodzie technik logistyk w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w pierwszym (szkolnym) etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego . Olimpiada skierowana jest do uczniów uczących się zawodów: technik logistyk i technik spedytor. Każdy z uczestników miał 25 minut na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru ,składającego się z 25 pytań. W olimpiadzie wzięło udział 14 uczniów. Organizacją zajmowały się p. Małgorzata Duło i p. Marzena Staniszewska. M.D.

"Pieśń ujdzie cało..."

14 listopada 2018 r. w Liceum Ogólnokształcącym im. P. Skargi odbył się IX Powiatowy Konkurs Pieśni Patriotycznej "Pieśń ujdzie cało..." Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku reprezentowali: Julia Bielińska z klasy II LO b (śpiew) i Krzysztof Ambroziak z klasy II TI ( akompaniament), pod opieką Danuty Filipiak Uczniowie zajęli 1 miejsce. Serdecznie gratulujemy!!!

Dyrekcja Szkoły

"Poznaj Swoje Prawa W Pracy"

11 listopada 2018r.

11 listopada 2018r. – uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Pułtusku Młodzież, nauczyciele oraz dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli 11 listopada w uroczystościach Narodowego Święta Niepodległości organizowanych dla mieszkańców miasta i powiatu pułtuskiego przez Społeczny Komitet Ziemi Pułtuskiej obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, Starostę Pułtuskiego oraz Burmistrza Miasta Pułtusk. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom, reprezentującym Szkołę w uroczystych obchodach 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych w naszym mieście. Wicedyrektor Dorota Majkowska

Galeria zdjęć

Wybiła godzina 11.11

Wybiła godzina 11.11 - Setna Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego. Społeczność Zespołu Szkół Zawodowych w Pułtusku, podobnie jak wiele szkół i placówek oświatowych w całej Polsce, 9 listopada o godzinie 11.11 odśpiewała cztery zwrotki Hymnu Narodowego. W ten uroczysty sposób rozpoczęliśmy akademię z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani wicedyrektor Dorota Majkowska przypomniała w jaki sposób świętowaliśmy wyjątkową rocznicę przez cały rok szkolny 2017/2018, ogłoszony przez Ministra Edukacji Narodowej Rokiem dla Niepodległej.

Czytaj więcej...

Ruszkowiacy w Senacie.

Ruszkowiacy w Senacie.
 

Ruszkowiacy w Senacie. W listopadzie br. grupa uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku (kl. III Tib, III Tek, IV TEK) uczestniczyła w konferencji pt. „Odbudowa państwa polskiego - prawo i polityka historyczna po 1919r.”, która odbyła się w Senacie. Spotkanie, poświęcone analizie sytuacji politycznej II Rzeczpospolitej uroczyście otworzył Wicemarszałek Senatu – p. Michał Seweryński. Młodzież mogła wysłuchać interesujących wykładów, dotyczących zarówno porządku prawnego, jak też wychowania patriotycznego i edukacji historycznej w literaturze. Prelegenci – m.in. p. Kazimierz Wiatr – przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu RP, p. Jarosław Szarek – Prezes IPN, prof. dr hab. – p. Mariusz Muszyński – Sędzia Tybunału Konstytucyjnego oraz inni znakomici goście wzięli udział również w panelu dyskusyjnym, mającym na celu ocenę polityki historycznej II RP. Uczniowie mogli uczestniczyć w konferencji dzięki zaangażowaniu Dyrektora Zespołu - p.Jarosława Druchniaka oraz nauczycielek: p. Jadwigi Budziszewskiej i p. Doroty Sobocińskiej. E.R.

Galeria zdjęć

W hołdzie dla Niepodległej – Nagrodzeni Ruszkowiacy.

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku licznie włączyli się w realizację projektu W hołdzie dla Niepodległej, realizowanego w ramach programu Społecznego Komitetu Ziemi Pułtuskiej obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt został objęty patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Czytaj więcej...

Bieg sztafetowy „Dla Niepodległej”

Bieg sztafetowy „Dla Niepodległej”
 

8 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w biegu sztafetowym „Dla Niepodległej”, zorganizowanym przez ZSCKR w Golądkowie. Celem zawodów było uczczenie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale oraz puchar. Opiekunem drużyny z naszej szkoły był nauczyciel wychowania fizycznego – p. Grzegorz Miłoszewski. G.M.

Informacja

   Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2117) dzień 12 listopada 2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół Zawodowych im. Ruszkowskiego w Pułtusku.

 

grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej