Stop dopalaczom

  • Drukuj

Dnia 18 listopada 2015 r uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku p. Anną Balcerzak i p. Alicją Bobińską dotyczącym profilaktyki dopalaczy.

Podczas lekcji profilaktycznej młodzież zapoznała się ze skutkami prawnymi i zdrowotnymi wynikającymi z zażywania i posiadania substancji psychoaktywnych.

Nie tylko uczniowie ale także Rodzice, dyrekcja szkoły i nauczyciele podczas zebrania ogólnego mogli skorzystać z wiedzy dotyczącej zasad postępowania w przypadku zażywania oraz posiadania substancji odurzających przez młodzież przekazanej przez pracowników Policji.

Obydwa spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Angelika Chrzanowska