Stop dopalaczom

Dnia 18 listopada 2015 r uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Zawodowych

im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku wzięli udział w spotkaniu z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Pułtusku p. Anną Balcerzak i p. Alicją Bobińską dotyczącym profilaktyki dopalaczy.

Podczas lekcji profilaktycznej młodzież zapoznała się ze skutkami prawnymi i zdrowotnymi wynikającymi z zażywania i posiadania substancji psychoaktywnych.

Nie tylko uczniowie ale także Rodzice, dyrekcja szkoły i nauczyciele podczas zebrania ogólnego mogli skorzystać z wiedzy dotyczącej zasad postępowania w przypadku zażywania oraz posiadania substancji odurzających przez młodzież przekazanej przez pracowników Policji.

Obydwa spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników.

Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Angelika Chrzanowska

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej