Warsztaty z doradcami zawodowymi

  • Drukuj

            Dnia 26 listopada 2015 r. uczniowie klas maturalnych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli w warsztatach z doradcami zawodowymi p. Barbarą Sadowską oraz   p. Iloną Trzcińską z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie.

Podczas warsztatów  uczniowie zapoznali się z metodami aktywnego poszukiwania pracy, udoskonalili umiejętności związane z redagowaniem dokumentów niezbędnych w kontaktach z przyszłymi pracodawcami, a także odkryli swoje mocne i słabe strony, predyspozycje i kompetencje zawodowe.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Angelika Chrzanowska