Warsztaty z doradcami zawodowymi

            Dnia 26 listopada 2015 r. uczniowie klas maturalnych  Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku uczestniczyli w warsztatach z doradcami zawodowymi p. Barbarą Sadowską oraz   p. Iloną Trzcińską z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie.

Podczas warsztatów  uczniowie zapoznali się z metodami aktywnego poszukiwania pracy, udoskonalili umiejętności związane z redagowaniem dokumentów niezbędnych w kontaktach z przyszłymi pracodawcami, a także odkryli swoje mocne i słabe strony, predyspozycje i kompetencje zawodowe.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

Koordynatorzy spotkania: Aleksandra Lasocka, Angelika Chrzanowska

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Kreatywnej Młodzieży

 

Wspólnota Ruszkowiaków

 

Dobre Praktyki

Rok Szkoły Zawodowców

 

Akademia Humanistyczna

Akademia Obrony Narodowej

Erasmus

Wirtualne Laboratoria

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Mazowiecki Kurator Oświaty

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Koweziu

Ministerstwo Edukacji Narodowej