O pracy pedagoga

  • Drukuj

Szkoła marzeń – o pracy pedagoga w ZSZ im. J. Ruszkowskiego w Pułtusku

 

Pedagog to osoba niezmiernie ważna w każdej szkole. Do jego zadań należy m.in.  wychodzenie naprzeciw wymaganiom i potrzebom uczniów, znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, a także potrzebującym specjalnej pomocy.  Tak jak zmieniają się czasy, tak też zmienia się młode pokolenie, dlatego  podstawą pracy w dzisiejszej szkole jest rozumienie potrzeb i wymagań uczniów,  w związku z tym niezbędna jest ścisła współpraca z rodzicami i nauczycielami .

 Efektywna praca wychowawcza  w ZSZ im. J. Ruszkowskiego to zasługa  pedagogów szkolnych: Aleksandry Lasockiej, Bożeny Słomkowskiej i Angeliki Wiernickiej.

Aleksandra Lasocka: „Celem pracy pedagoga jest przede wszystkim stworzenie sprzyjających warunków dla konstruktywnego rozwoju młodzieży, a także niwelowanie wszelkich przeszkód, zakłócających prawidłowy proces opiekuńczo – wychowawczy. Współpraca uczniów naszej szkoły z pedagogami przebiegała do tej pory pozytywnie, ale chcąc stworzyć idealne i przyjazne warunki, pomyślałam o  wyremontowaniu gabinetu pedagoga tak, aby uczniowie czuli się u nas komfortowo. Trzeba bowiem pamiętać, że nasza praca polega nie tylko na udzielaniu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale również na wspieraniu wszelkich uczniowskich inicjatyw artystycznych i charytatywnych. Co roku organizujemy zbiórki pieniędzy bądź zabawek dla dzieci z domów dziecka czy MOPS –u. To ważne, by uczniowie czuli potrzebę pomocy potrzebującym. Chciałabym, żeby nowy gabinet był nadal dla uczniów  Ruszkowskiego swoistym azylem, miejscem, gdzie będą mogli uzyskać wsparcie.”

I rzeczywiście, w odnowionym, kolorowym gabinecie spotkać można uczniów , zaangażowanych w pracę społeczną. „W tak przyjaznej atmosferze miło się pracuje i do głowy przychodzi wiele kreatywnych pomysłów” – stwierdza Daria Chymkowska , przedstawicielka  Samorządu Szkolnego.

Wyremontowanie gabinetu nie byłoby możliwe, gdyby nie inicjatywa p. Aleksandry Lasockiej oraz pomoc lokalnych przedsiębiorców. Dziękujemy serdecznie za wsparcie finansowe i rzeczowe sponsorom:

Panu Józefowi Łatyfowiczowi – Firma ISBUD 

Panu Mariuszowi Wełna – Firma GLAZBUD 

Panu Robertowi Lasockiemu – PPHU Meble Lasocki 

Państwu Dorocie i Jackowi Garus – Sklep AGD Garus 

Panu Rafałowi Niesiobęckiemu – Firma PPHU RAF - POL 

Panu Wojciechowi Sadowskiemu, Arkadiuszowi Sobieraj, Michałowi Karpińskiemu – Firma ART - GUM 

Dodatkowo gabinet pedagoga został wzbogacony w nowy komputer stacjonarny wraz z głośnikami i klawiaturą , a także fotel do komputera zakupione z funduszy szkoły decyzją dyrektora szkoły Pana Jarosława Druchniaka.

Dziękujemy Panu Zenonowi Rozbickiemu za pomoc i wsparcie. Dziekujemy Panom Andrzejowi Wiśniewskiemu i Józefowi Sosnowikowi - pracownikom obsługi pracującym pod kierunkim Pana Józefa Krzykowskiego za pomoc przy odnowieniu gabinetu.

 

 

 

Zespół ds. promocji szkoły